Byggahus.se

Mark-och miljödomstolen . Överklagan

 1. A
  Medlem Nivå 1
  Hej !

  Jag och min sambo har ansökt om förhandsbesked till en tomt ute på landet. Min pappa äger marken och vi tänkte stycka av en tomt där på en åker.( går som jordbruksmark). Marke kommer styckas av i en hörna och vi kommer fortsatt ha djur på resterande mark.

  Vi fick positivt förhandsbesked trotts grannens överklagande från kommunen . Grannen överklagade igen och länstyrelsen drog in vårar förbandsbesked.

  Nu har vi överklagat till mark och miljödomstolen och har nu krävt anstånd till 7 maj.

  Grannen menar på att vi förstör det öppna landsbygden i byn samt att vårt hus är fult ( två våningshus vit fasad och lantlig stil). Grannen bor i Stockholm och är knappt i sitt hus. Vilket gör det blir irriterande.

  Länstyrelsen drog tillbaka förhandsbesked för att det var jordbruksmark. Utdrag från länsstyrelsens dom nedan

  "Mark- och miljööverdomstolen har i praxis bedömt att förhandsbesked för endast ett bostadshus inte utgör ett sådant väsentligt samhällsintresse som kan motivera att jordbruksmark tas i anspråk (Mark- och miljööverdomstolens dom meddelad den 1 april 2016 i mål P 4087-15). Eftersom den aktuella ansökan avser uppförande av ett bostadshus bedömer länsstyrelsen att det, med hänsyn till bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken, inte varit möjligt för nämnden att lämna positivt förhandsbesked för den aktuella byggnationen. Länsstyrelsen upphäver därför nämndens beslut"

  Vi har tagit in en jurist som kollar på ärendet.
  Vi har även tagit hem ansökan om igenplanterinag av jordbruksmarken så att det istället blir skogsmarken och vi får kanske lättare att bygga där då. Detta vill vi inte då vi också vill bevara de öppna landskapet. Och att det tar tid.

  Marken är inte brukningsbar då det är jätte mycket sten i marken .

  Finns det något mer vi kan göra ?
   
 2. H
  Medlem · Nivå 19
  Ja, ring juristen och be dom lägga ner. Hade några jag känner som hade precis samma problem. De överklagade hela vägen och förlorade alla instanster. Så bättre ni börjar odla potatis där.
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  OM nu avslaget hos länsstyrelsen baseras på att det är odlingsbar mark, men den är inte odlingsbar. Då borde det väl behövas ett opartiskt expertutlåtande om att marken inte duger för odling.
   
 4. H
  Medlem · Nivå 19
  Saxat från mina vänners artikel i tidningen:

  "LRF gjorde en skrivelse till länsstyrelsen där de berättade att åkermarken i fråga inte har varit brukad på 30 år och inte heller kommer att brukas framöver, då den anses vara oduglig. Ändå får Kristofer och Hanna inte bygga på åkern. Beslutet om bygglovet upphävdes av länsstyrelsen."

  Så den vinkeln fungerar inte heller tydligen.
   
  • Laddar…
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Men då kanske man behöver analysera hur myndigheten resonerade om det. Just att det inte odlats där på 30 år är nog ett dåligt argument. Utan gissningsvis borde man visa siffror på jordkvalitet, eller svårigheter/kostnad för att odla där. Inte bara ”oduglig”.
   
 6. PierreG
  Inredare Nivå 1
  Lusläs tidigare domar från Mark- och Miljööverdomstolen och se om du hittar någon som stödjer ditt ärende, det brukar vara det enklaste sättet att få rätt.
   
 7. M
  Medlem · Nivå 3
  Kolla MÖD 4520-17 har jag gör mig. Aka Landskronadomen. Fhb på jordbruksmark beviljades.
   
 8. M
  Medlem Nivå 17
 9. A
  Medlem · Nivå 7
  Normalt är starka restriktioner gällande byggande på jordbruksmark. Det finns dock undantag om det ex kompletterar befintlig gårdsbild, platsen inte bedöms utgöra brukningsvärd jordbruksmark mm

  Problemet för de som vill bygga på jordbruksmark är att de oftast inte gör en helt objektiv bedömning av vad som är komplettering av gårdsbild eller icke brukningsvärd jordbruksmark. Exempelvis 100 m från befintlig gårdsbild är kanske inte en komplettering och en yta kanske inte kan bedömas som icke brukningsvärd bara för att den inte slagits de senaste 5 åren.

  Ett problem jag tycker är större än att det kanske försvinner några tusen kvm jordbruksmark för en tomt är att det förekommer fall där människor som uppenbart byggt på en plats där det förekommer störningar i form av ljud, doft och kanske damm under en stor del av året har rätt att anmäla detta till kommunen som då kan ställa krav på verksamheten. En jordbrukare kan alltså tvingas begränsa sin verksamhet eller göra stora investeringar för att minska sin omgivningsstörning på grund av en nyetablering som skett med kännedom om att de byggt på jordbruksmark. Vilket jag tycker är helt sjukt.
   
  • Laddar…
 10. K
  Medlem Nivå 4
  Vad kostade överklagan till mark och miljödomstolen
   
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  En överklagan inom förvaltningsrätt skall inte kosta någonting. I gengälld får man normalt inte ersättning för ev. juristhjälp, även om man vinner överklagandet.
   
 12. A
  Medlem · Nivå 7
  Det bra/dåliga med det svenska systemet är att det inte kostar något att överklaga.

  Det är bra för att det inte slutar i att de som har mest pengar kan göra som de vill på bekostnad av mindre bemedlade, det är dåligt för att det många gånger kan förhala en process under lång tid bara på grund av ex gammalt groll eller osämja bland grannar även om bygglovet är helt ok...

  Och ska det överklagas bör ett ärende, enligt mig, drivas längre än länsstyrelsen då handläggarna där enligt min erfarenhet inte skiljer sig nämnvärt från handläggare på kommunen.
   
  • Laddar…
 13. K
  Medlem Nivå 4
  Jag vill överklaga en bergvärme anläggning till mark och miljö som grannen borrade utan vår eller kommunens vetskap. Dock blev jag skrämd när hemförsäkring täcker inte kostnader och jag måste betala allt själv.
   
 14. D
  Besserwisser · Nivå 20
  Vad ska du överklaga?
   
 15. K
  Medlem Nivå 4
  De satte hålet ca 1.8m från tomtgräns och under 4m från min byggnad