Elanvändningen minskar kraftigt

Sveriges hushåll har dragit ner på elanvändningen, störst är minskningen i södra Sverige.

Sveriges elförbrukning var 8,2 procent lägre i december 2022 jämfört med året före, detta visar siffror från Svenska Kraftnät. Om trenden håller i sig så gör detta att risken för oväntade elavbrott minskar.

En orsak till den lägre förbrukningen är de höga elpriserna som gör att många ser över alla sätt de kan för att minska sin elanvändning. Ett tydligt bevis för detta är att minskningen av el är störst i södra Sverige - där också priserna är högst.

– Att minskningen är störst i södra Sverige är mycket bra. Där är nämligen risken för effektbrist denna vinter störst. Kan vi hålla fast vid denna förbrukningsminskning kommande vintermånader, samtidigt som det förbättrade läget på de europeiska energimarknaderna och högre tillgänglighet i produktionsanläggningarna ligger fast, minskar risken för effektbrist, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Minskningen behöver vara störst mellan 8-11 och 16-19 för det är då vi förbrukar mest el. Kan man minska dessa toppar är det inte bara bra för effektbristen, utan även för att det minskar elpriserna då det kostnaden för att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan som avgör priset.

- Om vi kan minska eller förskjuta vår elförbrukning från morgon- och kvällstopparna leder det både till lägre elpris och minskad risk för effektbrist och därmed bortkoppling av el, säger Erik Ek.