Återförsäljare av belysning fick tullspärr

Elsäkerhetsverket granskar återförsäljare av belysning

Foto: Creative Commons.

Återförsäljare som importerar belysningsprodukter har granskats i en särskild undersökning hos Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket gör årligen en stor granskning av importerade elprodukter, där ett oberoende testinstitut ser över dessa och återkommer med deras brister. En fjärdedel av dessa produkter brukar få någon form av anmärkning, vissa får exempelvis försäljningsförbud. Men i år gjorde man även en kompletterande stor granskning av återförsäljare av belysningsprodukter. Många av de produkter som återförsäljarna importerar sätter de sedan eget namn på. Därav räknas de då som tillverkare.

Granskningen som Elsäkerhetsverket gjort visade att kunskapsnivån hos återförsäljarna varierade kraftigt.

- De granskade företagen visade på en mycket ojämn kunskapsnivå. Vissa ställde höga krav på säkerhet medan andra visste mycket lite om vilka regler som gäller, säger Margareta Willbergh, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket, och fortsätter:

- Det här är första gången vi riktar in oss på aktörerna i stället för produkterna. Vi granskar bland annat vilka rutiner företagen har för att för möta kraven på säkra produkter.

De som visade störst kunskapsbrister fick så kallad tullspärr. I andra fall valde man istället att utbilda företagen. En tredje grupp har man valt att göra fördjupade undersökningar på.

- Att importera produkter från länder utanför EU innebär att företaget inte har samma kontroll och därmed är det systematiska arbetet med rutiner och höga krav på säkerheten viktig. De regler som gäller för säkra produkter finns för att skydda människor och egendom mot brand och skada. Importörer och tillverkare behöver veta om sitt ansvar och sina skyldigheter för säkra produkter i våra hem, säger Margareta.