Elnätsföretag varnar för akut elbrist

Högspänningsledningar.

Högspänningsledningar. Foto: Wikipedia

Varningarna från elnätsföretagen fortsätter, nu menar EON på att situationen förvärrats än mer.

De senaste månaderna har flera nätbolag sänt signaler om att de är missnöjda med regeringens energipolitik. Senast i raden är EON som menar att Sverige står inför en akut elbrist.

- Läget för den svenska elförsörjningen är oerhört allvarligt. Och tyvärr har det förvärrats ytterligare bara under sommaren. Anledningen är bland annat att regeringen trots varningssignalerna om allvarliga konsekvenser chockhöjt skatten på kraftvärme nu i augusti, säger Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution, till Dagens Industri.

Tidigare har bland annat Ellevio sagt att man redan i höst eventuellt kommer att behöva börja tacka nej till att ansluta kunder i Stockholm till elnätet, detta på grund av att elen inte räcker till. Stamnätet är gammalt och det finns även problem med kapacitetsbrist när det förekommer toppar i elanvändningen. Och enligt EON har nu situationen förvärrats ytterligare.

Man vill ha politisk aktion på området, bland annat i form av kortare tillståndsprocesser för att få bygga ut kapaciteten och i form av förbättrad samplanering.