Cementas tillfälliga undantag stoppas av lagrådet

Kalkbrytningen sker i Cementas anläggningar på Gotland

Kalkbrytningen sker i Cementas anläggningar på Gotland Foto: Cementa

Lagrådet sätter stopp för tillfälligt förlängd kalkbrytning.

Lagrådet slår fast att regeringens förslag om ett tillfälligt förlängt tillstånd för Cementa, den så kallade undantagslagen, bland annat krockar med grundlagen. Man lyfter även en rad andra problem med undantagslagen, såsom att den bara syftar till att hjälpa ett enskilt företag och inte är en allmän och generell lag såsom sig bör. Därför säger man nej till undantaget.

Detta innebär att Cementa måste upphöra med kalkbrytningen i Slite på Gotland redan sista oktober i år.

Företaget meddelade för några dagar sedan att de skickat in två ansökningar för nya tillstånd och ska skicka in ytterligare en nästa år. Problemet är dock akut eftersom företaget står för mer än hälften av cementproduktionen i Sverige, och ett stopp innebär att 400 000 jobb inom bygg och industri hotas. I förlängningen väntas ett stopp även innebära ett större klimatavtryck eftersom Sverige skulle behöva importera från Kina istället för att ha en inhemsk produktion.

Hur regeringen kommer att tackla dagens besked från lagrådet är inte klart ännu.

– Det är för tidigt att svara på vilka konsekvenser det kommer få eftersom vi just nu håller på att analysera. Men jag vill understryka att vi är i en exceptionell situation. Det är inte regeringens agerande som satt oss i den utan på grund av att Cementa inte har klarat av att leverera det underlag som krävs för att få tillstånd, säger Per Bolund till Aftonbladet.