Tvångsanslutning till fiber okej enligt domstolen

En fiberkabel.

En fiberkabel. Foto: Vår medlem Andreas La Motte

Snabbt bredband anses vara väsentligt och därför får sju husägare inte stå utanför den 400 hushåll stora fibersamfälligheten.

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att de sju husägare i Malmö som vill stå utanför en fiberanslutning och dess samfällighet får nej. Tvångsanslutningen godkänns eftersom snabbt bredband anses vara väsentligt för husägare både idag och i framtiden. Domstolen hänvisar bland annat till regeringens målsättning att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband före 2020.

De sju fastighetsägarna tog ärendet till domstol med motiveringen att de redan har TV, bredband och telefoni och därför inte anser det nödvändigt att ansluta huset till det privata fibernätet som skulle anläggas i området. Men enligt både mark- och miljödomstolen och överdomstolen är snabbt bredband högst väsentligt.

- För att väsentlighetsvillkoret ska vara uppfyllt måste det finnas ett påtagligt behov för en fastighet att ha tillgång till den nyttighet som tillgodoses genom gemensamhetsanläggningen. Kravet kan vara uppfyllt även när den aktuella fastigheten vid anslutningstillfället inte har behov av anläggningen, men ett sådant behov kan förväntas inom den närmaste framtiden, skriver mark- och miljööverdomstolen.

Totalt finns det 400 hushåll i området. Samtliga måste ingå i gemensamhetsanläggningen, men får själva bestämma sina frivilliga abonnemang.

Källa: Dagens Juridik