Stor ökning av elolyckor med dödlig utgång

Från att ha haft nollstatistik under ett år bar förra året med sig flera dödsolyckor relaterade till el.

2013 års elrelaterade olycksstatistik visade på det extremt positiva talet noll olyckor med dödlig utgång, men fjolåret blev inte lika ljust. Totalt var det fem elolyckor med dödlig utgång 2014.

Av de fem dödsolyckorna var två av dessa personer som arbetade inom byggsektorn, personerna avled då de utsattes för strömgenomgång. Övriga tre dödsolyckor var samtliga relaterade till tåg/tunnelbana/spårvagn. 

- I flera fall handlar det tragiskt nog om unga människor som klättrar på tågvagnar eller vistas på spårområden, säger Lars Jansson inspektör vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för myndighetens statistik över elolyckor.

Rapporten är inte klar ännu och publiceras inte förrän till våren, detta är därför endast det preliminära resultatet.