El & Teknik

Två omkom i elolyckor förra året

Två personer omkom efter att ha kommit i kontakt med spänningsförande delar.

Även om antalet elolyckor har halverats senaste 30 åren är det fortfarande personer som omkommer varje år. Elsäkerhetsverket håller på och sammanställer statistik över elolycksantalet under 2017, och den visar att två personer avled till följd av en elrelaterad olycka förra året.

En person använde en hemmabyggd apparat för att leta efter mask, en annan avled då han klättrade på en kraftledningsstolpe. Mannen som letade efter mask ska ha kommit i kontakt med spänningsförande delar på den eldrivna hemmakonstruktionen. Mannen som klättrade på stolpen kom i kontakt med en spänningssatt anläggningsdel.

Utöver två dödsolyckor har det även varit ett antal elrelaterade olyckor utan dödlig utgång. Exakta siffror på detta är dock inte sammanställda ännu utan kommer först under våren.