Belysning, Utebelysning

Se till att du har säker utomhusbelysning

Se till att du har säker utomhusbelysning

Utomhusbelysning - vad får du göra själv och när krävs det behörig installatör? Vi pratade med Elsäkerhetsverket för att få svar på frågan.

Numera räcker det inte med en lampa på husväggen, de flesta av oss vill även ha belysning i trädgården, vid parkeringen och på uteplatsen. Bor du i ett hus en bit utanför en tätort är det kanske till och med de enda lamporna som lyser upp ditt boende kvällstid.

Men utomhusbelysning innebär också att el är inblandat, och el och exempelvis fukt går inte särskilt bra ihop. Därför är det av största vikt att du väljer rätt belysning och installerar denna korrekt.

– För det första ska lampan vara CE-märkt, säger Lars Melchert, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

CE-märkningen är något som tillverkarna sätter på sina produkter. Den står för att de garanterar att den följer de direktiv som finns och att produkten uppfyller de krav som ställs på den.

– Sedan ska den, beroende på var den ska vara placerad, ha en viss kapslingsklass, IP-beteckning som det heter i branschen. Som regel kan man börja på IP44 vid utomhusbruk, sitter den skyddad från regn kan den ha en lägre IP-klass men IP44 är en bra tumregel, säger Lars Melchert.

Ju högre tal på klassningen desto mer fukt tål produkten, till exempel kan det finnas fog för en produkt med en högre klassning om produkten kommer att utsättas för sprutande vatten.

Dessutom kan det vara bra att installera en jordfelsbrytare, dessa finns även i portabel form.
– Jordfelsbrytaren kan koppla ifrån spänningen på ett snabbt sätt och minskar därmed risken för att någon i din omgivning skadas av el, förklarar Lars.

Göra det själv?

Som vanligt när det kommer till elinstallationer bör du kolla upp noggrant vad du får göra själv och vad som kräver en behörig elinstallatör. Men den informationen kan kännas snårig och diffus. Lars Melchert uttrycker istället gränsdragningen så här:

– Förläggning av fast installation kräver alltid behörig elinstallatör, men hänger du upp en tillfällig lampa med stickproppsanslutning kan du göra det själv. Är det stickproppsinstallationer krävs det i regel ingen behörig elinstallatör men alla produkter och delar ska vara avsedda för utomhusmontage, säger Lars.

Är du det minsta osäker ska du således lämna över jobbet till en behörig elinstallatör, eller rådfråga en sådan innan du bestämmer dig för om jobbet är något som du kan utföra själv.

FAKTARUTA / Elinstallation som får utföras utan behörighet

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer. ELSÄK-FS 2010-3.

3 § Följande elinstallationsarbeten på starkströmsanläggningar får
utföras av andra än en behörig elinstallatör eller en yrkesman under
överinseende av en behörig installatör. Undantagen gäller dock inte för
elinstallationsarbeten som utförs i explosiva miljöer.

1. Utbyte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16 A, 400 V vilka
ingår i en starkströmsanläggning.
2. Utbyte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen inne i
bostäder.
3. Utförande, ändring eller reparation av en starkströmsanläggning som
ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst
50 V med effekt om högst 200 VA och ström begränsad av säkring på
högst 10 A eller med annat överströmsskydd med motsvarande
skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning
med nominell spänning om högst 50 V.
5. Losskoppling eller anslutning av en anordning i ett laboratorium,
provrum eller liknande där anordningen används för utbildning,
provning, försöksverksamhet eller kontroll.