El, Teknik

Så skyddar du dig mot åskan

När åskan slår ner kan det börja brinna.

När åskan slår ner kan det börja brinna.

Nu slår åskan till i stora delar av landet. Åska och blixtnedslag står för en tredjedel av alla bränder årligen. Dessutom kan åskan slå ut datorn, platt-TV-skärmen, dvd-spelaren och telefonen.

Åska vållar skador för miljontals kronor i svenska hem varje år. I snitt orsakas omkring 150 bostadsbränder om året av blixtnedslag och åska enligt Räddningsverket. Siffran kan öka kraftigt ett varmt år med mycket åska.

– Det är så starka krafter i rörelse att det inte räcker med att slå av huvudströmmen för att skydda sig, säger Hans Möller, skadechef på försäkringsbolaget If.

– Den enklaste och billigaste åtgärden är att dra ut alla sladdar till den elektroniska utrustningen när det åskar. Men det är ju inte alltid man är hemma. Det säkraste är därför att installera jordfelsbrytare och ett överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.

Den absoluta merparten av alla skador som förorsakas av blixtnedslag beror på överspänning när blixten följt el- eller teleledningar in i byggnaden. Det behövs bara en sekundsnabb spänningstopp för att som datorer, platt-TV etc ska förstöras.

Hemförsäkringen gäller vid åska men kostnaderna för dem som drabbas blir ändå ofta kännbara, inte minst för dem som har mycket hemelektronik. Självrisk och åldersavdrag gör att de egna kostnaderna kan bli ganska höga om trasig elektronik måste ersättas med ny.

− Tänk också på att säkerhetskopiera de viktigaste datafilerna. Förlorade familjebilder eller viktig information är inget man kan få tillbaka på försäkringen, säger Hans Möller.

Enligt en konsumentundersökning gjord av Cint har nära 40 procent av svenska hushåll råkat ut för skador på hemelektronik i samband med åskväder.

Så här kan du skydda dig och ditt hus mot åskan:

1. Installera jordfelsbrytare och ett överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.

2. Den finns också en typ är ett gasurladdningsrör som installeras på inkommande teleledning.

3. Småhusägare kan också välja åskledare som jordar ned överspänningar i elnätet till marken.

4. När åskvädret sätter igång - dra ur sladden till all elektronisk utrustning!

5. Tänk på att säkerhetskopiera de viktigaste filerna och bilderna på datorn.

Källa: If