Energi

Nytt avtal ger starkare konsumentskydd på elmarknaden

Ett uppdaterat avtal mellan Svensk Energi och Konsumentverket ger positiva förändringar för elkunder.

Svensk Energi och Konsumentverket har enats om en del avtalsförändringar gällande den branschöverenskommelse som finns sedan 2009. Nu ska elkonsumenter inte kunna efterdebiteras mer än 1 år tillbaka om misstaget beror på elföretaget, och har preliminärfakturering skett i mer än 8 månader innebär det automatiskt en prisreduktion på 15 procent som kunden med andra ord inte måste kräva för att få prisavdrag.

En annan välkommen förändring är att gatuförsäljning av el ska omfattas av ångerrätten. Betalningsfristen utökas samtidigt från 15 till 20 dagar och betalning ska ske efter den 28e i månaden.