Bygga nytt hus, Ekonomi, Verktyg

Importera släp - lönande affär

Medlemmen Gilbert importerade två släpvagnar.

Medlemmen Gilbert importerade två släpvagnar. Foto: Gilbert

Visst finns det många tillfällen du önskat att du haft ett stort eget släp att lasta byggmaterial på? Bor du i den södra halvan av landet är det fullt görbart att ta bilen ut i Europa och hämta hem en ny släpvagn till en totalkostnad långt lägre än nypriserna i Sverige.

För en husägare är det inte helt ovanligt att behovet av en släpvagn uppkommer. Det kanske vanligaste sättet att lösa problemet på är att hyra ett släp. Rent ekonomiskt är det inte ett dåligt alternativ, men att själv äga släpet har många fördelar.

De vanligaste släpen idag är antingen mindre, bromsade vagnar eller små, obromsade vagnar med en totalvikt på högst 750 kg. Tyvärr är de bromsade släpvagnarna inte helt billiga i Sverige och de brukar betinga ett högt andrahandsvärde oavsett skick. De små obromsade vagnarna går däremot att få nya för runt 10 000 kr.

Ingen av dessa släpvagnar är lämpade att lasta tungt. Ett ordentligt lass grus väger långt mycket mer än vad som är tillåtet att dra med vanligt B-körkort. För detta krävs ett rejält släp samt behörighet BE på körkortet.

Tittar vi på prisbilden på nya och begagnade släpvagnar i utlandet visar det sig att priserna i princip alltid är lägre där. Den relativa skillnaden är ungefär lika oberoende av storlek på släpet. Med andra ord blir den absoluta summan pengar du kan spara genom att köpa och importera en släpvagn större ju större släp du köper.

Per-Henrik Lundblom

Per-Henrik Lundblom

Eftersom kostnader förknippade med importen i princip är oberoende av släpvagnens storlek är det enkelt att hitta brytpunkten där import börjar löna sig. I praktiken kan du spara över tio tusen kronor på släpvagnar som nya kostar runt 50 000 kr i Sverige. Att däremot hämta hem ett litet släp med lövgrindar får nog anses vara en förlustaffär om egen tid tas i beaktan.

Då artikelförfattaren själv inte har importerat någon släpvagn är fakta hämtad från diverse svenska myndigeter och företag. En del praktiska tips kring förfarandet är hämtade från denna forumtråd.

Importera släp steg-för-steg

Låt oss titta på de olika stegen för att få hem en släpvagn. Först gäller det att välja modell. Europa är en stor marknad och det finns gott om tillverkare på kontinenten såsom brittiska Ifor Williams och nederländska Anssems och Eduard.

Som exempel väljer jag en Anssems släpvagn modell MSX 3000, ett rejält stort, höglastat (hjulen under lastytan) släp med lastmåtten 405x200 cm samt en lastvikt på nästan 2,5 ton. Ett sådant släp utan några tillbehör kostar i Sverige cirka 50 000 kr inklusive moms.

Nästa steg är att leta upp en utländsk återförsäljare. Bor du i de mer södra delarna av landet är det inte orimligt att exempelvis köra ner till norra Tyskland. Även Storbritannien kan vara aktuellt, lite beroende på kostnad för släpvagnsekipage på färja eller andra transportalternativ. Mina efterforskningar visade dock att danska släpvagnspriser inte var tillräckligt bra för att motivera import.

För detta exempel väljer jag import från Tyskland. Anssemssläpet går att köpa för runt 31 000 kr inklusive moms (eurokurs på 9,80 kr). På nya, icke-motordrivna fordon, betalar man moms i inköpslandet vilken ofta är lägre än den svenska momsen.

Kontakta den utländska återförsäljaren och förklara att du vill köpa ett släp och exportera det till Sverige. Engelska fungerar ofta med tyska återförsäljare, om inte kan det vara anledning att välja ett annat försäljningsställe. Det är bra om återförsäljaren har tidigare erfarenhet av export för att underlätta pappersexercisen.

I exemplet utgår jag ifrån att släpvagnen dras hem med egen bil från Tyskland. Alternativet är att arrangera frakt med speditör, något som kan vara rimligt om import görs från Storbritannien eller om du bor längre norrut i Sverige. Räkna dock med att transporten i detta fall kan bli dyr.

För att kunna dra en ny, oregistrerad släpvagn hem från Tyskland måste den tillfälligt registreras i Tyskland. Detta kan göras med en tillfällig exportregistrering, något som kräver ett par turer till diverse aktörer i Tyskland. Tysk vägskatt samt trafikförsäkring ska betalas, släpet ska registreras hos ett registreringskontor samt tillfälliga registreringsskyltar ska tillverkas. Kedjan för att få till detta finns bra beskriven på nätet, och så även i den tidigare nämnda forumtråden.

Kostnaden för denna administration landar i dagsläget på motsvarande runt 1 500 kr.

När väl släpvagnen är betald och registrerad för export är det bara att dra hem den till Sverige. Väl i Sverige måste släpet registreras. Eftersom det rör sig om en serietillverkad släpvagn som uppfyller EU-gemensamma krav är detta i teorin inget problem.

Registreringen görs i två steg. Först ansöker du om en s.k. ursprungskontroll hos Trafikverket. Till ansökan bifogas originalhandlingar från släpvagnstillverkaren samt köpebevis. För ett nytt serietillverkat släp krävs Certificate of Conformity, CoC, något som återförsäljaren ska lämna med släpet vid köp. Köpebeviset ska påvisa vem som sålt och köpt släpvagnen, vagnens chassienummer samt underskrifter, datum och ort. Syftet med ursprungskontrollen är att säkerställa att släpet är ditt samt att det uppfyller uppsatta krav.

Kostnaden för kontrollen är 600 kr och tar ungefär en vecka. När den är godkänd går det att boka en registreringsbesiktning hos något av besiktningsföretagen. Vid besiktningen kan det komma att krävas andra dokument från släpvagnstillverkaren, såsom bromsprov. Verifiera detta med besiktingsföretaget innan köpet! Kostnad för besiktning är ungefär 2 100 kronor.

Efter godkänd besiktning tilldelas släpvagnen ett svenskt registreringsnummer och du kan beställa registreringsskyltar. Det är nu även en god idé att försäkra släpet.

Lönande att importera större släp från Europa

Summerar vi kostnaderna kan vi idag, i slutet av 2016, konstatera att ett släp som i Sverige kostar runt 50 000 kr kan importeras för runt 35 000 kr plus transportkostnad på ytterligare några tusenlappar. Prisskillnaden kan i många fall motivera den nerlagda egna tiden. Vill du spara ytterligare pengar köper du med dig två släp och säljer det ena i Sverige. Släpvagnarna går vanligtvis att lasta på varanda under hemtransporten.

Slutsatsen är alltså att det trots hög eurokurs lönar sig att importera större släpvagnar från Europa. Med tanke på kursen på det brittiska pundet är det troligtvis ännu mer lönsamt att vända blicken åt det hållet. När det kommer till mindre släp eller begagnade kärror gäller det att räkna och bedöma om det är värt mödan. Sist men inte minst, både Trafikverket och bilbesiktningsfirmorna kan ge bra svar på frågor kring importförfarandet.

Läs mer

Importera släpvagn från EU-land
Släpvagn, vad ska man tänka på?