Hur mycket pular vi med elen själva?

Bäst att slå av elen innan man börjar med elarbeten.

Bäst att slå av elen innan man börjar med elarbeten. Foto: Marlén Eskilsson

Undersökningar har visat att många konsumenter utför behörighetskrävande elarbeten i hemmet själv. Men när man granskar försäljningen av elektriskt material till privatpersoner ser den inte ut att öka utan ligger konstant låg. Antalet elolyckor visar samtidigt en stadigt nedåtgående trend.

Det är många som pular med elen i hemmet själva och man räds inte behörighetskrävande arbeten som bara en behörig elektriker får utföra. Det visade årets Elsäkerhetsbarometer från Elektriska Installatörsorganisationen (EIO). En av medlemmarna på Byggahus.se ställde sig då frågande till hur väl dessa siffror egentligen stämmer. Hur omfattande är egentligen problemet med folk som jobbar med elen själva utan att vara behöriga?

Om återförsäljarna av elektriskt installationsmaterial såg att produktkategorin ökade i försäljning, skulle det eventuellt kunna ge stöd åt uppgifterna om ökat hempuleri med elen. Men siffrorna i bygghandeln tyder snarast på en nedgång. Byggmax är en återförsäljare som inte ser ingen ökning i försäljningen av elmaterial.

– Vi har kollat i våra siffror och vi ser ingen sådan trend, säger Byggmax vd Magnus Agervald.

Bygghemma ser en ökning, men vågar inte svara på om den beror på att vi handlar mer elmaterial procentuellt sett eller om den beror på den kraftiga tillväxten i bolaget.

– Vi kan se att kategorin elektriskt installationsmaterial växer, men det gör samtliga av våra kategorier och därför kan vi inte utläsa om det är en specifik trend på marknaden eller om det beror på bolaget i sin helhet, säger Caroline Peterson, marknadskoordinator hos Bygghemma.se.

Bygg- och järnhandlarna är de som har ett helhetsgrepp om statistiken för byggvaruhandeln. De ser istället en nedgång. 

– Vi har inte märkt någon ökning för elmaterial i vår försäljningsstatistik. Tvärtom faktiskt, för hos oss hade elvaror minussiffror i försäljning både 2013 och 2014. Och förra året, som var ett rekordår för vår bransch, så låg man långt ifrån vårt snittindex, säger Ulf Gustafsson, vd för Byggmaterialhandlarna.

Han tror att det kan finnas en tillväxt för den här produktkategorin, men att den i så fall inte är förlagd till den traditionella bygghandeln.

– I den traditionella byggfackhandeln säljs väldigt lite elartiklar. Jag har fått en uppgift på 1-3 procent av omsättningen. Däremot tror jag att företag som Clas Ohlson, Rusta, Jula, Biltema med flera säljer mycket av denna typ av elvaror. Men de företagen finns inte med hos oss, säger Ulf Gustafsson.

Vi vänder oss då till Clas Ohlson, som dock inte heller säger sig se någon stor förändring när det kommer till produktkategorin elmaterial. Inte heller Biltema.

– Vi kan inte påstå att vi märkt av en trend i den riktningen gällande privatpersoner. Tvärtom har vi lyckats attrahera fler och fler elektriker eftersom vi nu i stort sett har allt en elektriker kan tänkas behöva för att bygga ett hus, säger Henrik Jarl som är pressansvarig hos Biltema.

Jula ser däremot en ökning, men har å andra sidan öppnat väldigt många varuhus de senaste åren och tror att ökningen snarare beror på expansionen.

Inget av företagen vill uppge några konkreta siffror för sin försäljning. Men ingen svarar heller ett rungande ja på frågorna om behörighetskrävande elmaterial och annat elmaterial är produktgrupper som ökar försäljningsmässigt. Tvärtom svarar många nej.

Antalet elolyckor har minskat

Samtidigt minskar både antalet elolyckor och dödsfall relaterade till el. 2014 avled tre personer och i fjol en person. 2014 var det totalt 134 patienter i slutenvård - en siffra som tidigare år legat på omkring 200.

– De senaste 10 åren har dödstalet på grund av el pendlat mellan 1-5 personer. Den person som omkom förra året hade brutit sig in i en nätstation och där kommit åt spänningsförande delar. Allt tyder på att det var i samband med en kopparstöld, säger Lars Jansson vid Elsäkerhetsverket.

Antalet elolyckor uppges ha halverats de senaste 30 åren.

Att skador och dödsfall minskar kan det dock finns många förklaringar till. Till exempel kan det bero på att vi blivit mer kunniga kring el och dess risker och att det blivit enklare att hitta relevant information kring åtgärder och annat, till exempel genom forum så som Byggahus.se. Det som talar emot detta är att elrelaterade bränder ökar. Men återigen kan det finnas andra förklaringar. En trolig sådan är exempelvis att vi äger betydligt fler teknikprylar nu än för ett par år sedan.

“Däremot så visar undersökningar som gjorts inom elbranschen att kunskapen om elinstallationer och elektrisk materiel, bland annat ute i handeln, behöver öka för att risken för elolyckor och elbränder ska minska.” - Elsäkerhetsverket 

Elektrikerna själva anser att felaktiga elinstallationer gjorda av hemmafixare är mycket vanliga. Inte en enda av de tillfrågade i Elsäkerhetsbarometern uppger dessa som sällsynta, majoriteten anger att de är mer än vanliga eller mycket vanliga.

Ungefär hälften av de privatpersoner som fått svara på undersökningen anger dessutom att de utfört följande elarbeten själva under det senaste året: 

Åtgärd Antal procent
Bytt stickpropp på en lampa för att den ska passa i vägguttaget? 320, 32%
Bytt vägguttag? 246, 25%
Bytt en lamparmatur i badrum? 156, 16%
Kopplat in tvättmaskin i anslutningsdosa (inte via stickpropp)? 98, 10%
Monterat fast ansluten utomhuseller trädgårdsbelysning för 230 volt? 85, 8%
Installerat golvvärme för 230 volt? 30, 3%
Inte utfört något elarbete själv 536, 53%
Annat: 24, 2%
Total 1002, 149%

Elsäkerhetsbarometern har dock bara genomförts två år i rad så därför är det svårt att säga något kring huruvida detta är siffror som utgör någon kraftig ökning eller minskning jämfört med ett par år tillbaka.

Delta i våra undersökningar om elarbeten i hemmet 

Fram till och med augusti genomför vi en två undersökningar om elarbeten i forumet.

Utför du elarbeten själv och vad gör du i så fall?
Varför utför du elarbeten själv?