Energi

Energimyndigheten har testat solceller och växelriktare

Solceller växer i popularitet år efter år, och nu har Energimyndigheten satt några vanliga system på prov.

Nio solcellsmoduler och nio växelriktare har granskats i Energimyndighetens testlabb. De har bland annat utsatts för påskyndat åldrande genom kraftigt varierande temperatur och luftfuktighet samt ett tufft snö- och istest. Testet visar att de generellt sett har något lägre effekt och verkningsgrad än vad tillverkarna anger, men att de ändå håller hög kvalitet.

– Överlag håller produkterna en bra kvalitet och testet kan hjälpa husägare, som vill producera sin egen el, i valet av solcellssystem, säger Emma Olsson som ansvarar för testet hos Energimyndigheten.

Högst verkningsgrad visade sig Sunpowers monokristallina SPR-E20-327 ha med sina 19 procent. Lägst hade PPAM:s polykristallina Paladium med sina 13,9 procent, denna var dock den enda som klarade sig helt utan synliga förändringar efter hållbarhetstestet - hos övriga modeller återfanns viss flammighet.

Bland växelriktarna låg verkningsgraden mellan 93-95 procent, och 7 av 10 hade strömstörningar under 10 procent.

- Strömstörningar räknas i procent, ju lägre siffra desto bättre elkvalitet. Två av de testade växelriktarna har något högre strömstörningar, 17 och 28 procent. Erfarenheten säger att strömstörningar under 20 procent är godtagbart, skriver Energimyndigheten.

Sämst presterade Stecas StecaGrid 3000 med sina 28 procent, men de gjorde dock bäst ifrån sig, tillsammans med Fronius Symo 3.0-3-S, när det kommer till verkningsgrad. Bägge hade en uppmätt verkningsgrad på 95,1 procent. Den växelriktare som hade 17 procent strömstörningar var Samilpowers 3000 TL, den har en uppmätt verkningsgrad på 94,8 procent. 

Test av solcellsmoduler

Test av växelriktare