Är gasolgrillen farlig?

Byggahus medlem Lecces gasolgrill.

Byggahus medlem Lecces gasolgrill. Foto: Medlemmen Lecce

Gasol som hanteras korrekt är ofarlig, men hanterar du en gasolgrill felaktigt kan det uppstå både bränder och brännskador. Se till att du vet vad du gör när du grillar med gasolgrill.

Gasolgrillar står för en stor del av de olyckor som är förknippade med gasol varje år. Dock är det väldigt få gasololyckor som sker årligen. Hanteras gasol korrekt är det ofarligt - men det är när det hanteras fel som det kan uppstå olyckor så som bränder och brännskador. Gasol är nämligen inte giftigt – men mycket brandfarligt.

– En olycka är alltid förknippad med att gasolen kommer ut. Känsligaste delen är slangen eftersom den kan åldras. Men största orsaken till olyckor är felhantering. Det bästa man kan göra är att kontrollera att anläggningen är tät, säger Lars Synnerholm som är expert på gasol på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

En bra inställning är att du ska ha respekt för gasol, men att du inte behöver vara rädd för den. Du ska helt enkelt vara påläst, grilla säkert och underhålla din gasolgrill.

Innan du börjar grilla med gasol bör du:

 • Respektera eventuella grillförbud och lägg på minnet att brandrisken är större när marken är torr och varm
 • Kontrollera så att slangen ser hel och ren ut
 • Täthetsprova gasolanläggningen minst en gång per år. Montera en läckindikator (finns t ex att köpa på bensinmacken)
 • Rengör lavastenarna
 • Håll grillen ren, fri från fett
 • Placera grillen på behörigt avstånd från brandfarliga material

– Det som är känsligast är gummislangen för den åldras med tiden. Böj slangen med händerna så att du ser att den fortfarande är i bra skick. Har den sprickbildning så ska du byta. Det är huvudsakligen det viktigaste, det och att man kontrollerar så att anläggningen är tät varje gång man byter flaska. Man ska heller inte hålla på och peta i själva brännarna och så. Är det så att man tycker lågorna börja se lite konstiga ut ska man inte försöka göra rent brännaren själv utan man får ta den till ett företag som håller på med sådant, säger Lars Synnerholm.

När du väl grillar ska du:

 • Se till att skruva ventilen på rätt håll, annars kan den bli otät
 • Håll slangen mellan behållare och grill borta från värme, annars kan den gå sönder
 • Ha handskar i närheten så att du kan stänga ventilen om det skulle uppstå läckage och brand
 • Håll koll på gaslågan, vars inre ska vara blågrön. Syns gula inslag bör gasolbrännaren lämnas på service
 • Börjar det brinna utanför grillen, stäng av gasolens ventil och släck elden med vatten eller en pulversläckare
 • Brinner det i grillen, stäng av gasen och stäng locket. Om du skulle släcka gaslågan utan att stänga av gasoltillförseln kan gasolen samlas, antändas och orsaka ännu större skada. Använd aldrig vatten, för då kan brinnande fett slungas ut och spridas

När du köper en gasolgrill ska den vara CE-märkt ihop med ett fyrsiffrigt nummer. Slangen ska kunna hantera temperaturer ner till minus 30 grader (kolla märkningen).

(Källa tips när du grillar: Försäkringsbolaget If).

Test gasolgrillar

2007 testade Livsmedel och Bioteknik SAB (SIK) fem olika slags grillar. Testet visade att gasolgrillar ger högst halter av cancerogena ämnen, så kallade polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Bäst var vertikalgrillen. Klicka här för att läsa testet.