Allt fler hushåll ser tv via nätet

Nya tjänster har gett ökad uppmärksamhet åt tv och film via nätet, dubbelt så många hushåll ser nu tv över nätet.

Under hösten kom två nya, välkända internationella film- och tv-tjänster in på den svenska marknaden och det satte fart på redan etablerade tjänster. Men de nya tjänsterna verkar även ha fått fler hushåll att få upp ögonen för tv och film via nätet. Enligt en undersökning som Mediavision gjort har nu 350 000 hushåll någon form av abonnemang på en webb-tv-tjänst, vilket är en fördubbling jämfört med resultatet från mätningen som genomfördes i höstas.

Dock säger Mediavision att det är viktigt att väga in att flera tjänster har, och har haft, gratis prova på-abonnemang under den uppmätta perioden.

- Ett verkligt test blir nu under våren när gratistiden övergår i betalabonnemang säger Natalia Borelius som är projektledare och analytiker hos Mediavision.

Nättittandet uppges inte ha påverkat traditionell tv ännu. Sydsvenskan skriver exempelvis att tv-tittandet ökade från 162 minuter per person och dag 2011 till 164 minuter förra året.