Belysning

6 av 6 testade LED-strålkastare fick försäljningsförbud

En av de LED-strålkastare som fått försäljningsförbud i Sverige.

En av de LED-strålkastare som fått försäljningsförbud i Sverige. Foto: Elsäkerhetsverket.

Majoriteten av LED-strålkastarna på marknaden uppfyller inte gällande krav.

Sverige har, tillsammans med EU, testat LED-strålkastare för att se hur de klarar gällande krav. Resultatet är nedslående. I Sverige fick alla sex testade LED-strålkastarna försäljningsförbud.

- Det här visar tydligt att vi ska kontrollera fler strålkastare under kommande år, säger Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. 

Globalt kunde endast var tionde produkt, av 90 testade, lämnas utan vidare åtgärder från marknadskontrollmyndigheterna. Totalt drogs 47 procent av de testade produkterna in från marknaden.

De testade LED-strålkastarna är samtliga avsedda att användas av konsumenter.