Ekonomi

Villaägarnas: "Risk för ny fastighetsskatt"

Ett förslag som överlämnades förra veckan skapar oro för ny fastighetsskatt.

Villaägarnas Riksförbund befarar att vi kan vara på väg mot en ny fastighetsskatt. Kritiken kommer efter att Lantmäteriet förra veckan lämnade över ett förslag till regeringen som avser normaltaxa för gatukostnader, den typ av kostnader som en kommun kan kräva av husägare i ett bostadsområde i samband med upprustning - exempelvis när ett fritidshusområde ska permanentas.

Bostadsminister Mehmet Kaplan ville inte ge någon kommentar när SVT Rapport önskade en sådan i söndags, utan har istället försökt tona ner innehållet. Vilket lett till den kritik Villaägarnas Riksförbund framför idag.

- Villaägarna är kritiska till den del av förslaget som handlar om slopat samråd. Det blir lättare för kommuner att köra över enskilda fastighetsägare, eftersom det idag obligatoriska samrådet försvinner. Då kan husägare runt om i landet tvingas betala en ny fastighetsskatt för infrastruktur som används av alla. Det är inte rimligt, säger Lena Södersten, förbundsjurist hos Villaägarna.

De önskar istället se skyddet för befintliga bostäder inarbetat i nuvarande regelverk. 

- Möjligheten att senarelägga betalning för bebyggda fastigheter är ett skydd som tillkommit tack vare Villaägarnas arbete, och det är positivt. Men det kan genomföras utan att avskaffa samrådet, vilket är en effekt av att skapa en kommunal taxa. Skyddet för befintliga fastigheter bör inarbetas i nuvarande regler istället, så att samrådet bevaras, säger Lena Södersten.