Taxeringsvärden upp 30% trots årets prisras

Trots årets prisfall höjs taxeringsvärdena med 30 procent – husägare drabbas.

Preliminära siffror från Skatteverket visar att småhusägare i Sverige beräknas få 30 procent högre taxeringsvärde, skriver Dagens Industri. Detta kommer att ske trots prisfallet under 2023, då taxeringsvärdet speglar prisnivån från 2022. 

Gränsen för årets fastighetsavgift reflekterar förändringen för inkomstbasbeloppet och i år ligger den gränsen på 9 287 kronor. För husägare med tomträtt finns det dock inget takbelopp och taxeringsvärdet är ofta använt av kommuner för att bestämma markhyran. 

- Med den prisutvecklingen som har skett måste man räkna med kraftigt höjd markhyra för tomträtter. I värsta fall kan tomträttshavarna få sin markhyra för nästan 10- eller 20-årsperiod fastställd på en pristopp, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.