Ekonomi

Vilka lägsta räntekrav har de olika bankerna?

Huspriserna ligger högt, men de höga lånen kan bli tuffa för många när räntorna stiger.

Huspriserna ligger högt, men de höga lånen kan bli tuffa för många när räntorna stiger. Foto: Gustaf Eskilsson

En kartläggning visar att storbankerna har olika lägstakrav på den ränta som nya bolånetagare förväntas klara för att få ta ett bolån.

Det kan vara olika svårt att få bolån hos olika banker beroende på hur din ekonomi ser ut. En faktor som är avgörande är bankens krav på vilken ränta du förväntas klara av, detta eftersom den rörliga räntan varierar över tid. Dagens Industri har kartlagt dessa krav genom en rundringning som man redovisar i en av sina betalartiklar idag. Svaren varierar mellan 6-8 procent.

Danske Bank är de som har lägst krav på 6 procent, medan Nordea befinner sig i toppen och kräver att kunderna klarar en ränta på 8 procent. Näst högst krav har Handelsbanken med 7,5 procent. Övriga tillfrågade banker hamnar på 7 procent.

- Det är inte särskilt sannolikt att boräntan går upp till exempelvis 8 procent de närmsta åren. Men personer som i dag tar ett lån på tre, fyra eller fem miljoner kronor kommer inte att hinna amortera särskilt mycket på lånet på tio år – och om tio år är det ingen som har en aning om vad räntan ligger på, säger Arturo Arques till DI, privatekonom hos Swedbank.

Dagens Industris siffror visar att ett lån på cirka 5 miljoner kronor med en ränta på 8 procent innebär att hushållet belastas med en ökad räntekostnad på över 20 000 kronor. Räntekostnaden hamnar totalt på 25 583 kronor. Samma siffror för ett lån på 2 miljoner kronor innebär att räntekostnaden ökar från 1 867 kronor till 9 783 kronor.

Men samtidigt lugnar Nordeas bolånechef och säger att just 8 procent också är en ovanlig situation. Enligt honom är den normala, historiska genomsnittsräntan 5,5 procent. Den skulle också innebära en tydlig ekonomisk förändring för hushållen, men inte lika kraftig som det krav Nordea satt upp. 

- Vi tar höjd för en bolåneränta på 5,5 procent. Resten är en buffert så att kunden ska klara av oförutsedda utgifter, till exempel att ränteavdraget trappas ned, säger Nordeas bolånechef Michael Skytt till DI.