Bostadsrätt

Varnar för skattesmäll vid köp av avgiftsfri bostadsrätt

Att bo avgiftsfritt innebär skatt vid försäljning.

Efter att utvecklingen för bostadspriserna mattats av har det blivit allt svårare för fastighetsbolagen att sälja nyproducerade bostadsrätter. Många lockar då med ett antal avgiftsfria månader som en rabatt - i vissa fall upp till 60 månader. Men nu kommer kritik mot hur dessa rabatter marknadsförs. Det tillkommer nämligen skatt på rabatten vid framtida försäljning - något som många gånger utelämnas i informationen.

Enligt Skatteverket blir 22 procent av värdet på de avgiftsfria månaderna skatt vid försäljning.

– Vi talar om konsumenter som ska göra sitt livs största affär. Då menar vi att bostadsutvecklarna behöver informera om vad som gäller så att enskilda ser hur ekonomin blir, säger branschorganisationen Sveriges Byggindustriers näringspolitiska chef Tanja Rasmusson till Svenska Dagbladet.

Så här sammanfattade Skatteverket det i ett ställningstagande 2014: "Den som erbjuds fria eller rabatterade månadsavgifter i samband med förvärv av en nybyggd bostadsrätt ska minska sin anskaffningsutgift med faktiskt erhållen rabatt. När bostadsrätten säljs kommer således rabatten att påverka beräkningen av kapitalvinsten."