Vanligt med skattefel vid bostadsförsäljning

Husförsäljningar utgör en stor del av skattefelen.

Husförsäljningar utgör en stor del av skattefelen. Foto: Marlén Eskilsson.

Många gör fel med skatten vid försäljning av bostad.

Skatteverket har beräknat att staten förlorar 5,3 miljarder kronor årligen på grund av fel som personer gör när det kommer till skatten. Vanligast är fel vid bostadsförsäljning och reseavdrag.

– Vi har utvecklat vår analys av skattefelet ytterligare sedan förra året och lagt till nya områden. Grund för våra bedömningar är Skatteverkets kontroller, framför allt slumpkontrollerna, attitydmätningar och andra typer av undersökningar, berättar Eva Samakovlis, chef för Skatteverkets analysenhet.

För att komma tillrätta med problemet jobbar man aktivt med regelförbättringar, informationskampanjer och förenklande tjänster. Förhoppningen är att minska antalet fel så att staten inte förlorar pengar på de som inte upptäcks i de slumpmässiga kontrollerna.

Det kontrollerbara skattefelets sammansättning visar att försäljning av småhus utgör 34 procent, försäljning av bostadsrätt 16 procent, reseavdrag 38 procent och därefter kommer mindre kategorier såsom tjänsteresor, värdepapper och annat.