Ekonomi

Var fjärde måste flytta om räntan stiger

Hushållen tror på höjda räntor och därmed ökade boendekostnader, men oroar sig över hur de ska ha råd att bo kvar.

Svenska hushåll tror på stigande räntor, men säger också att den ökade kostnaden som dessa för med sig innebär att problem för hushållets ekonomi. Var fjärde hushåll uppger att de måste flytta om boendekostnaden ökar med 3 000 kronor i månaden, enligt senaste Bobarometern från Svensk Fastighetsförmedling.

Mäklarföretagets vd, Tanja Ilic, tycker dock att det bådar gott att tre av fyra hushåll ändå skulle ha råd att bo kvar. Hon anser att beredskapen i och med det är hög, och säger att de ser att många redan tagit höjd för både framtida räntehöjningar och amorteringskrav. 

Bland unga människor under 30 år är det dock mer oro. Där uppskattar hela 43 procent att de måste flytta om boendekostnaden stiger med 3 000 kronor - redan vid 1 000 kronor mer är det 14 procent som inte skulle kunna bo kvar i sin nuvarande bostad.

- Att unga oroar sig mest för stigande kostnader är inte särskilt förvånande. Många av dem har inte hunnit samla på sig en buffert för ökade utgifter vilket gör dem mer känsliga för regeländringar och stigande räntor. Kravet på kontantinsats och ett möjligt amorteringskrav gör det dessutom svårt för många yngre i framförallt storstäderna att köpa sin första bostad, säger Tanja Ilic.

Bäst rustade för räntehöjningar är åldersgruppen 31-40 år. Var fjärde hushåll i den här gruppen skulle klara en ökning på 3 000-5 000 kronor utan att behöva flytta.