Ekonomi

Turister driver upp huspriser

Samtidigt som prisutvecklingen för bostäder är svagare på landsbygden än i storstäderna, så visar Jordbruksverkets senaste analys att huspriserna ökar mer i turisttäta landsbygds- och glesbygdskommuner, än i sådana med få turister. Framför allt syns utvecklingen tydligt på västkusten och i lite större turistorter, men trenden skymtas även i gles landsbygd med hög turism.

- Turism är också något som skapar lokala arbetstillfällen och kan ge positiv identitet till en bygd. Vilket i sig stimulerar bostadsmarknaden, säger Christel Gustafsson som är landsbygdsstrateg på Jordbruksverket. 

Två exempel på den här utvecklingen är Åre och Malung, här räknas det som lönsamt att bygga nytt trots att det inte ligger inom någon av de attraktiva FA-regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Även Kramfors, Strömstad och Älmhult pekas ut som attraktiva turistorter med stigande huspriser.