Ekonomi

Svenskarna tyngs minst av sina boendekostnader

"I flera länder i östra och södra delen av Europa har mer än 4 av 10 hushåll angett att boendekostnaderna utgör en tung börda. Den högsta andelen finns bland cypriotiska hushåll men även i Polen, Italien, Spanien och Grekland".

"I flera länder i östra och södra delen av Europa har mer än 4 av 10 hushåll angett att boendekostnaderna utgör en tung börda. Den högsta andelen finns bland cypriotiska hushåll men även i Polen, Italien, Spanien och Grekland". SCB

Få svenska hushåll upplever att boendekostnaderna utgör en tung börda, medan samma siffror i många andra EU-länder visar på motsatsen.

De låga räntorna och de ökade realinkomsterna har haft effekt på svenska hushålls bild av sina boendekostnader. Inom EU uppger i genomsnitt 36 procent att boendekostnaderna utgör en tung börda. Tittar vi enbart på Sverige är samma siffra 7 procent, vilket är den lägsta andelen inom hela EU.

- I EU som helhet har denna andel ökat mellan 2008 och 2014 medan andelen svenska hushåll som upplever att boendekostnaderna är en tung börda har minskat under samma period, skriver Statistiska Centralbyrån.

Arturo Arques, privatekonom hos Swedbank, tror att nästa gång undersökningen genomförs så kommer dessa siffror att ha ändrats eftersom vi då kommer att ha högre räntor igen och ett antal förändringar som genomförts på bomarknaden för att bromsa skuldsättningen. 

Enligt honom är dessutom en vändning på gång för bopriserna. Deras Boindex visar att priserna inte kan gå upp mycket mer i Göteborg och Stockholm eftersom folk då inte har råd att köpa längre.

Undersökningen från Statistiska Centralbyrån har även tittat på vilka grupper i samhället som tyngs mest av boendekostnaderna. Inte så oväntat är det ensamstående med barn som utgör den största gruppen. I Sverige anser 17 procent i denna gruppen att boendekostnaderna utgör en tung börda, medan snittet för EU som helhet mäter 50 procent. På andraplats kommer ensamstående utan barn.

Andra resultat från EU-SILC

  • Ungefär varannan ung vuxen inom EU i åldern 16-34 år bor kvar med sina föräldrar. I Sverige och övriga nordiska länder är det ungefär en femtedel av de unga vuxna som bor hemma med sina föräldrar.

  • Nästan 40 procent av hushållen inom EU klarar inte av att finansiera en oväntad utgift inom en månad. Bland svenska hushåll är motsvarande andel ungefär 17 procent vilket är den lägsta andelen inom hela EU.

  • En större andel av de europeiska hushållen har under år 2014 kommit efter med betalningar för hyran eller amorteringar, räntekostnader samt elkostnader jämfört med 2008. Mer än 12 procent av hushållen inom EU har kommit efter med dessa betalningar jämfört med ungefär 10 procent 2008. I Sverige har andelen legat i stort sett konstant mellan 5-6 procent under perioden 2008-2014.