Svenska fritidshus allt mer populära utanför Sveriges gränser

Vår medlem Chrissofsweden har byggt sitt eget fritidshus.

Vår medlem Chrissofsweden har byggt sitt eget fritidshus.

Det utländska ägandet av fritidshus i Sverige ökar stadigt, norra Sverige växer i popularitet men Västra Götaland toppar listan i antal.

Allt fler utlandssvenskar och människor med andra nationaliteter utanför Sveriges gränser väljer att köpa fritidshus här, Statistiska Centralbyrån bekräftar en ökning på 15,3 procent sedan 2007, och från 2010 till 2011 kan de se en ökning på 2,9 procent.

Framför allt blir fritidshus i norr blir allt mer populära och Norrbotten är det län där ökningen är absolut störst, där blev det hela 14,7 procent fler utlandsägda fritidshus 2011 jämfört med 2010. Men Västra Götaland toppar listan med sina 6 629 utlandsägda fritidshus, tvåa kommer Värmland och på tredjeplats på listan återfinns Kronobergs län. Dock har Kronoberg störst andel med sina 40 procent utlandsägda fritidshus av totalt 11 848 stycken i länet.

Förutom utlandssvenskar är fritidshus i Sverige mest populärt bland danskar, tyskar och norrmän. Av totalt cirka 35 000 fritidshus med utländsk ägare står Danmark för hela 11 663 av dessa, strax därefter kommer Tyskland med 9 964 stycken och slutligen Norge med 9 262 stycken. Trots att Norge kvalar in först på tredjeplats i listan bör det nämnas att norska ägare av svenska fritidshus är den grupp som ökar mest.