Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Rapport från Konsumentverket om Hustillverkares oskäliga avtalsvillkor!

 1. timmelstad
  Medlem · Stockholm · 2 606 inlägg

  timmelstad

  Medlem
  Från Konsumentverkets hemsida:
  (http://www.konsumentverket.se/Nyhet...-2010/Konsumentverket-underkanner-husforetag/)

  Hela rapporten i pdf-format här
  _________________________________________________________


  Konsumentverket underkänner husföretag

  2010-12-28
  PRESSMEDDELANDE
  Samtliga 15 småhustillverkare som Konsumentverket granskat använder sig av oskäliga avtalsvillkor. I de flesta fall strider villkoren mot tvingande lagstiftning. Nu förutsätter verket att det sker en självsanering inom branschen – annars väntar rättsliga åtgärder.


  Varje år byggs det cirka 7 000 småhus i Sverige. För den enskilde konsumenten är det oftast den största investeringen man gör i livet. Därför är det extra viktigt att konsumentens rättigheter tas tillvara när väl avtalet skrivs under. Villkoren ska vara skäliga och det ska råda en balans mellan konsument och husföretag.

  Men vid Konsumentverkets granskning av avtalsvillkoren hos de 15 största småhusföretagen visade det sig att inte något av företagen lever upp till detta.

  Konsumentverket har valt att presentera nio kategorier av avtalsvillkor som bedöms som oskäliga. Kännetecknande för samtliga dessa avtalsvillkor är att de på olika sätt begränsar konsumentens rätt i förhållande till husföretaget. Så gott som alla strider dessutom mot tvingande lagstiftning.

  Ett av de vanligast förekommande villkoren är att det är byggfelsförsäkringsgivaren som ska utse besiktningsman. I det fallet finns en dom från Marknadsdomstolen som förbjuder detta.

  – Det är oklart om husföretagen är okunniga om lagar och gällande rättsläge eller om de helt enkelt struntar i det. Men lika fullt är det mycket allvarligt. Nu förutsätter jag att hela branschen skärper sig, annars blir vi tvungna att ta till rättsliga åtgärder för att komma tillrätta med problemen, säger Gunnar Larsson, generaldirektör för Konsumentverket och KO.

  De 15 företagen representerar cirka 80 procent av småhusproduktionen i Sverige.

  Kontaktpersoner:
  Mari Gremlin, jurist, tel 054-19 40 32
  Allem Tensaye, jurist, tel 054-19 40 16

  _________________________________________________________


  Jag ska roa mig med att läsa igenom rapporten närmare men några nyckelpunkter ur rapporten:

  De granskade företagen är följande:

  A-Hus AB
  Derome Hus AB (Varbergshus)
  Eksjöhus AB
  Finndomo AB (Modulenthus & Hjältevadshus)
  Fiskarhedenvillan AB
  Götenehus AB
  LB-Hus AB
  Mjöbäcks Entreprenad AB
  Myresjöhus AB
  Smålandsvillan AB
  Sävsjö Trähus AB
  Trivselhus AB
  Västkuststugan AB
  Willa Nordic AB
  Älvsbyhus AB

  I rapporten presenteras totalt nio olika kategorier av avtalsvillkor som Konsumentverket har bedömt vara oskäliga, listan är dock inte uttömmande. Avtalsvillkoren avser köp av husbyggsats och/eller entreprenadarbeten. Samtliga husföretag visade sig ha minst ett, och i många fall flera av dessa villkor. I genomsnitt har varje husföretag mellan tre och fyra oskäliga villkor.

  Villkoret med innebörden att byggfelsförsäkringsgivaren ska utse besiktningsman är ett av de mest frekvent förekommande. Sådana villkor har förbjudits av Marknadsdomstolen i avgörandet MD 2009:21.

  Konsumentverket har bedömt följande avtalsvillkor som oskäliga.

  1. Att konsumenten ska betala ett i förväg fastställt högt ersättningsbelopp vid avbeställning, utan hänsyn till varför och i vilket skede av avtalsprocessen avbeställningen sker.
  2. Att utesluta konsumentens möjlighet att reklamera muntligen och göra gällande muntliga överenskommelser.
  3. Att inte informera om konsumentens rätt att utöver vite erhålla skadestånd för sin ekonomiska skada vid dröjsmål eller att i villkor uttryckligen utesluta konsumentens lagenliga rätt till skadestånd utöver vitet.
  4. Att, på grund av omständigheter som ligger inom husföretagens kontroll, skjuta upp avtalad leverans eller färdigställandedatum under obestämd tid.
  5. Att prisjustering (höjning av priset) ska ske vid dröjsmål oavsett vem och vad som orsakat dröjsmålet.
  6. Att besiktningsman utses av byggfelsförsäkringsgivaren eller husföretaget.
  7. Att kräva betalning av återstående del av kontraktsumman direkt efter godkänd slutbesiktning.
  8. Att konsumenten ska reklamera inom sju dagar till transportören och/eller att begränsa den yttersta reklamationsfristen till två år.
  9. Att avhjälpande av fel under garantifristen är förknippad med en kostnad och utesluter konsumentens rätt att åberopa lagens samtliga felpåföljder.
  Kännetecknande för dessa nio kategorier av avtalsvillkor är att de på olika sätt begränsar konsumentens rätt i förhållande till husföretaget. Majoriteten av villkoren strider mot tvingande lag. Ett villkor strider mot en allmän rättsprincip och skapar samtidigt en obalans mellan parterna, ett annat vilseleder konsumenten om sina lagenliga rättigheter. Samtliga villkor reglerar för konsumenten mycket väsentliga moment i samband med husbygget, såsom besiktning, pris, fel- eller dröjsmålspåföljder samt reklamationsrätt.


  EDIT: Jag vet inte om det här kanske ska ligga i juridik-forumet, men jag tyckte det var mer av allmänintresse, Marlene får väl flytta det om hon tycker annorlunda :)
   
  Redigerat 29 dec 2010 10:58
 2. L
  Medlem · Stockholm · 277 inlägg

  L. Mäkinen

  Medlem
 3. timmelstad
  Medlem · Stockholm · 2 606 inlägg

  timmelstad

  Medlem
  Ja, naturligtvis, men jag sökte faktiskt och "konsumentverket" gav inga träffar...
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.