Ekonomi

Stor ökning av dispenser från strandskydd

Hus på Solsidan.

Hus på Solsidan. Foto: Svensk Fastighetsförmedling

Det blir allt vanligare att kommunerna ger dispens från strandskyddet.

Dispenser från strandskydd blir allt vanligare visar en undersökning som SVT Nyheter genomfört. I snitt har dispenserna ökat med 20 procent på 5 år, det gäller då landet som helhet. I vissa län är samma siffra uppemot 50-90 procent.

Ett sådant län är Västernorrland. Ökningen där är 51 procent. Där är det dock så att strandnära läge är starkt förknippat med möjligheten att få lån för nybygge.

– I vår region är det en fråga om i fall du ska få låna pengar på banken till att bygga ett hus, då måste du nästan ha strandläge, säger Leif Lindholm, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun.

Norra Sverige har generellt höga siffror. I Västerbotten är ökningen 70 procent och i Norrbotten 74 procent.

I absoluta toppen ligger dock Örebro med hela 94 procent.

– Vi har haft den största byggboomen på väldigt många år i Örebro och då handlar det om att alla ärendetyper har ökat. Jag tänker att där det är ianspråktaget redan då beviljar vi en dispens, säger Linda Larsson, vice ordförande i byggnadsnämnden i Örebro.

Källa: Svt.se