Byggahus.se

Stor ökning av dispenser från strandskydd

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
 2. N
  Medlem Nivå 6
  Det gäller dock att vara uppmärksam om man bygger strandnära, så att man ändå får en försäkring. I Åhus vägrade Länsförsäkringar att försäkra hus som byggdes strandnära, där kommunen sagt ja men länsstyrelsen nej. Nu har man centralt beslutat att följa principen att länsstyrelsens beslut är det man följer.
  Får se om fler försäkringsbolag följer efter...

  "”Vi har satt ned foten på Länsförsäkringar. Om en kommun beviljar bygglov på ett ställe nära kusten där länsstyrelsen säger att man inte ska bygga – då kommer vi i princip inte att försäkra de nybyggda fastigheterna”, säger Pär Holmgren."

  I dagsläget gäller det endast nybebyggelse men "Johan Litsmark, även han naturskadespecialist på Länsförsäkringar, tror att befintliga fastigheter kan komma att påverkas redan inom en tioårsperiod. Då i första hand fritidshus belägna intill större vattendrag."

  https://www.di.se/hallbart-naringsl...ej-till-ny-bebyggelse-trots-beviljat-bygglov/
   
 3. kashieda
  Besserwisser · Nivå 10
  Äntligen..!

  Att bygga nytt på platser som man redan vet är utsatta är ju bara korkat. En annan sak med de som nu är mer utsatta än innan.
   
 4. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 18
  Efter att ha sett inslaget hos SvT som det länkades till misstänker jag att ökningen i vissa delar av landet (läs: Norrland) beror på att de inte tillämpar lagen så som den är skriven. Ett friskhetstecken att ifrågasätta en dålig lag måhända, men när inte ens politikerna vill följa lagarna är det illa.

  En återgång till läget före 1975, när strandskyddet var undantag snarare än huvudregel vore på sin plats, men det lär väl tyvärr aldrig hända.
   
 5. kashieda
  Besserwisser · Nivå 10
  Bäst(?) vore kanske att titta på varje område/vattendrag när någon vill bygga där. Då bestäms hur stort allmänhetens behov av tillträde är och hur det ska skyddas.

  Lämpligen med tanke på översvämning också. Och när vi ändå drömmer vill jag ha en...
   
 6. P
  Medlem Nivå 5
  Den tveksamma lagtolkningen i Norrland beror nog mest på att överambitiösa politiker vill öka kommunens attraktionskraft och locka till sig investeringar från storstadsregionerna? I likhet med Gösta Berling?

  Att det skärpta strandskyddet infördes på 70-talet var ju en reaktion på den ökade exploateringen? Det skedde inte bara i Sverige utan även i våra nordiska grannländer. Varifrån kommer denna önskan att förvandla våra stränder till ett långt pärlband av bryggor, strandbastun, båthus, kajer, sjöbodar, sommarbostäder, villor, gärdsgårdar, staket, plank, PRIVAT-skyltar? Stränderna är vackrast orörda.
   
  • Laddar…
 7. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 18
  Det är klart att det eventuella regelbrotten i Norrland sker för att de vill konkurrera med en av de få fördelarna de har. Frågan är varför sådana som du vill hindra dem från detta genom att behålla det drakoniska strandskyddet.

  Att vara emot strandskyddet handlar inte om att vilja att stränder och öar ska se ut på ett visst vis, utan om att respektera äganderätten för dem som äger marken, samt att inte med politiska medel i onödan hindra människor från att bosätta sig på ett vis de önskar. Det är i min värld avsevärt viktigare än dina estetiska preferenser.
   
 8. P
  Medlem Nivå 5
  Jag respekterar din åsikt. En av de största nackdelarna med demokrati är ju att det är tillåtet att ha fel? Jag finner dock inte att strandskyddet skulle vara drakoniskt. När vi väl exploaterat våra stränder finns ingen möjlighet att gå tillbaks.

  Jag äger själv en strandnära fastighet vid en älv, dock i Finland. Boningshuset 100m från stranden. Gemensam strandbastu med grannen placerad 30m från stranden. Ser inga som helst begränsningar i den lösningen. Lever i fullt samförstånd med friluftsmänniskor och fiskare.
   
 9. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 18
  Bor du i Finland är du ju iofs inte alls lika drabbad av ett drakoniskt system som om du bott i Sverige. Dels har ni kortare avståndsgränser, dels betydligt lättare att få dispens och dels får man ersättning för förlorade ekonomiska värden om man nekas bygglov.

  I Sverige skulle exempelvis er bastu inte få byggas idag. Villkorslöst.
   
 10. S
  Medlem Nivå 8
  Hör inte riktigt till artikeln, men något som sällan framgår är att det inte finns något strandskydd på fast mark (utan endast i vattnet) om marken är avstyckad som tomtmark i byggnadsplan antagen tidigare än 1975.då det allmänna strandskyddet infördes!
   
 11. P
  Medlem Nivå 5
  Jag bor i Sverige men har fritidsbostad i Finland.

  Byggde min fritidsbostad under perioden 2000-2003. Upplevde inte att de finska reglerna var speciellt annorlunda mot de svenska. Ansökte om att få placera strandbastun 30m från stranden men fick avslag. Minst 50m meter från stranden krävdes. Min granne tyckte trots det att vi skulle placera den 30m från stranden för att passa bättre in på hens tomt. (civil olydnad?) Ingen kompensation utgick för att vi fick avslag.

  Du förefaller fokusera allt för mycket på äganderätten och de ekonomiska värdena? Jag äger inte min mark utan förvaltar den under min stund på jorden. När jag lämnar jordelivet överlämnar jag marken i samma skick (eller bättre) till kommande generationer.
   
  • Laddar…
 12. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 18
  Det måste vara fint att sitta på höga hästar samtidigt som man erkänner att man brutit mot reglerna man säger sig försvara.

  Jag hämtade min information om de finska reglerna härifrån, vilket alltså är en jämförelse från den svenska strandskyddsdelegationen. Det duger för mig, men det finns förstås lagregler du kan leta upp om du vill, men det är nog svårt att få kompensation för ett uteblivet bygglov för en byggnad som ni ändå byggde.
   
  • Laddar…
 13. P
  Medlem Nivå 5
   
 14. P
  Medlem Nivå 5
  Tredje gången gillt?
  Strandbastun står på min grannes tomt men ägs gemensamt. Ny strandbastu införskaffades 1993 för att ersätta en äldre som stod ännu närmare älven men förstörts av isen. Som du själv påpekat i flera trådar här på forumet kan jag inte bestämma var på min grannes tomt hen vill placera bastun. har dock förståelse för min grannes synpunkter. hens huvudbyggnad ligger närmare älven än 50 meter. Strandbastun skulle bli tvungen att placeras ovanför huvudbyggnaden vilket skulle ha skapat en mycket märkligt gårdstun. Paragrafryttarna i Finland är inte bättre än i Sverige. Ingen dispans medgavs. Kanske rider de på höga hästar?

  Artikeln handlar om lättnader i strandskyddet i Tornedalen för att främja regional tillväxt. Det enda konkreta man kan läsa ut ur artikeln gällande Finland generellt är vad som står i faktarutan på sista sidan. I vårt fall fick vi placera strandbastun 50m från stranden eftersom det på den tomten redan fanns byggnader som låg närmare älven. På min tomt fanns inga befintliga byggnader och då gällde 100m. Dessutom är det min-avstånd för att få anlägga avloppsanläggning med trekammarbrunn och markbädd. Trevligt att ha i sin fritidsbostad.
   
  Redigerat 7 aug 2018 11:39
 15. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Så är det ju inte, och där ligger en stor del av problemet med strandskyddet och äganderätten.
  Det finns en annan tråd här som handlar om någon som ville ersätta befintlig hus med nytt. Fick rivningslov och bygglov och började riva. Därefter fick han hjärntumör och projektet pausades tills efter bygglovet gick ut. Nu har de en fastighet utan byggnad där det möjligtvis inte längre får byggas på pga strandskyddet.

  Det är lite som att staten skulle bestämma att dina sparpengar ska vara tillgängliga för hela samhället om du inte rör dom under en vis period.

  Det skulle funka bra för de flesta som vill bo strandnära, men oftast inget man får med nuvarande strandskyddsreglerna.
   
  • Laddar…