10 svåra hus- och byggord

Testa dina kunskaper. Blandade ord för byggdelar, byggmaterial och verktyg.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Properties & Partners

Vad kallas takformen?

Pulpettak
Mansardtak
Sadeltak
Fråga 2 av 10

Vad är en dymling?

Skuvmejsel
Vinkelbeslag
Träplugg
Fråga 3 av 10

Vad kallas nedersta stocken i en timmerbyggnad?

Svärd
Följare
Syll
Fråga 4 av 10

Vad av följande beskriver en gesims?

Markerat horisontellt listverk som avslutar fasad
Stång eller profilerad list för draperier och gardiner
List med S-profil
Fråga 5 av 10

Vad av följande är en byggherre?

En yrkesroll inom byggbranschen som innebär att man arbetar som mellanhand mellan byggnadsarbetare och leverantörer
Certifierad yrkesperson, vanligtvis en ingenjör eller arkitekt, som ansvarar för design och konstruktion av ett byggprojekt från start till mål
Privatperson eller företag som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten
Fråga 6 av 10

Vad är burspråk?

En med skyddsräcke försedd platta som skjuter ut från fasaden
En våning med lägre rumshöjd än byggnadens övriga våningar
En grund, övertäckt och vanligen med fönster försedd utbyggnad på en husfasad
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: SIesta bygg

Vad kallas fönstret?

Oxöga
Halvfönster
Lunettfönster
Fråga 8 av 10

Vad är bits?

Delen mellan handtaget och huvudet på en skruvmejsel
Tändernas böjning i sidled på sågklingor
Kort, utbytbar skruvmedelspets
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga

Vad kallas den här typen av panel?

Fjällpanel
Stockpanel
Dubbelfasspont
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga

Vilket plåtmaterial är det i takluckan på bilden?

Rheinzink
Corten
Koppar