Ekonomi

Stor granskning mot bostadsfusk

Cajsa Toresten, Skatteverket.

Cajsa Toresten, Skatteverket. Foto: Skatteverket.

Skatteverkets kontroller 2017 riktar sig bland annat mot bostadspekulerare, flyttjänster och takarbete.

Skatteverket utför varje år kontrollinsatser inom ett par områden, och i år riktar de sig främst mot bygg och bostad. Man kommer exempelvis att granska personer som nyttjat RUT- och ROT-avdrag för renoveringar och sedan sålt bostaden, trots att de egentligen aldrig bott i den.

- Det finns en stor okunskap kring näringsverksamhet och att man inte har rätt till ROT-avdrag om man inte har sitt hushåll i fastigheten trots att man äger bostaden, säger Cajsa Toresten, uppdragsgivare hos Skatteverket. 

De kommer även att fortsätta granska så att RUT och ROT inte betalas ut till närstående.

- Närmare 15 miljarder kronor betalades ut förra året. Det är många nya utförare som begär ROT- och RUT-utbetalning, därför är det viktigt att vi är där och kontrollerar så att det blir rätt från början. Om en utförare börjar begära på felaktiga grunder kan det lätt bli stora återkrav och det vill vi förstås undvika, säger Cajsa Toresten.

Ett annat fokusområde blir takarbeten. Låga materialkostnader, svart arbetskraft och övriga kostnader så som bortforsling av material kommer att specialgranskas.

Vidare kommer även flyttjänster att granskas inom ungefär samma områden som takarbetena, men här blir även kontanta betalningar föremål för granskning.

Slutligen kommer även personalliggare och kassaregister för företag inom byggbranschen att kontrolleras. 

– Viljan att göra rätt är stor inom byggbranschen, men trots det har vi sett mycket fel och brister, säger Conny Svensson, rikssamordnare för personalliggare och kontanthandelskontroll.

I förra årets 12 000 kontroller tillämpades en mjuk linje, men i år gäller regelverket fullt ut.