Ekonomi

Snickare förlorar mot husägare efter att bevis inte tagits upp

Hovrätten väljer att inte pröva överklagan på grund av fel som snickarens advokat gjort, advokaten får en erinran från disciplinnämnden.

Sveriges Advokatsamfund.

Sveriges Advokatsamfund. Foto: Google.

En advokat får en erinran efter att inte på bästa sätt ha tillvaratagit sin klients intressen. Beslutet kommer efter att klienten, en snickare, förlorat mot en husägare i tingsrätten och hovrätten sedan valt att inte pröva domen.

Hovrätten konstaterar att byggföretagets advokat inte åberopat bevisning i tingsrätten, utan valt att göra detta först i hovrätten. Eftersom det saknas giltig orsak till detta kan de inte pröva fallet. Advokatsamfundets disciplinnämnd delar den bedömningen.

- När hovrätten meddelade sitt beslut om att inte ge prövningstillstånd har man - i linje med tidigare praxis - beaktat att det saknats giltig ursäkt för K (käranden) att först i hovrätten åberopa bevisningen. Samtidigt kan konstateras att K inte angivit några skäl alls för att giltig ursäkt skulle ha förelegat för att åberopa bevisningen först i hovrätten, skriver de.

Advokatens beslut ledde till att hantverkaren inte hade bevis för sin fordran. Han förlorade med motiveringen att han utfört byggfusk, och blev ålagd att betala 70 000 kronor samt rättegångskostnader på sammanlagt 150 000 kronor.

Det var han själv som från början tog tvisten till domstol. Han begärde då 160 000 kronor från husägaren. Huruvida bevisningen hade lett till en fällande dom går inte att säga. Däremot fastslår Advokatsamfundets disciplinnämnd att advokatens handling strider mot praxis.

- Av utredningen framgår att advokaten först i hovrätten, som ej meddelade prövningstillstånd, åberopat bevisning rörande storleken på skadan. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

Källa: Dagens Juridik