Sjunkande huspriser enligt SCB

Vår medlem fgo:s snygga 30-talshus.

Vår medlem fgo:s snygga 30-talshus. Foto: fgo.

Huspriserna har vänt nedåt igen enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån.

Priserna på hus har minskat med i genomsnitt en procent sista tre månaderna, detta jämfört med föregående tremånadersperiod december-februari. Det är dock fortfarande en stigning sett till årsbasis, dock med blygsamma tre procent.

Totalt redovisar 11 av 21 län sjunkande huspriser. Mest sjunker de i Stockholm, Kalmar, Jämtland och på Gotland som samtliga har -4 procent i statistiken. Övriga län med fallande huspriser är Dalarna, Västerbotten, Örebro, Västra Götaland, Skåne, Södermanland och Uppsala.

Fyra län sticker dock ut med stigande huspriser, varav två sticker iväg rejält. Det är Kronoberg och Västmanland som bägge haft en husprisökning på fem procent sista tremånadersperioden. Priserna har även stigit i Jönköping och Västernorrland, dock med lite försiktigare två procent.

Samtliga storstadsområden redovisar fallande huspriser.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år

Län

             

Stockholm

1 457 5 548 1,96 2,02 2,04 -3 -4

Uppsala

336 3 317 1,99 2,03 2,02 -2 -2

Södermanland

310 2 660 2,08 2,12 2,01 -2 +3

Östergötland

421 2 801 2,14 2,14 2,10 0 +2

Jönköping

397 2 224 2,16 2,12 1,93 +2 +12

Kronoberg

165 2 040 2,05 1,96 1,84 +5 +11

Kalmar

315 1 851 1,95 2,02 1,89 -3 +3

Gotland

67 2 810 2,01 2,07 1,89 -3 +7

Blekinge

179 1 689 1,94 1,95 1,72 0 +13

Skåne

1 450 2 990 1,91 1,93 1,82 -1 +5

Halland

388 3 304 1,95 1,96 1,95 0 0

Västra Götaland

1 557 3 224 2,09 2,10 2,02 -1 +4

Värmland

290 1 834 2,00 2,00 1,92 0 +4

Örebro

328 2 071 2,03 2,06 2,00 -1 +2

Västmanland

298 2 320 2,26 2,14 2,05 +5 +10

Dalarna

286 1 872 2,21 2,23 2,04 -1 +8

Gävleborg

322 1 726 2,14 2,15 1,98 0 +8

Västernorrland

196 1 603 2,22 2,17 2,02 +2 +10

Jämtland

107 1 944 1,90 1,96 1,87 -3 +2

Västerbotten

188 2 267 2,23 2,28 2,12 -2 +5

Norrbotten

248 1 606 2,08 2,08 2,10 0 -1

Storstadsområde

             

Stor-Stockholm

1 457 5 548 1,96 2,02 2,04 -3 -4

Stor-Göteborg

848 4 530 2,03 2,06 2,01 -1 +1

Stor-Malmö

635 3 801 1,91 1,94 1,81 -2 +5

Hela landet

9 305 3 060 2,04 2,05 1,97 -1 +3

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-03 - 2018-05 Föregående period 2017-12 - 2018-02 Föregående år 2017-03 - 2017-05