Ekonomi

Riksbanken: "Det måste snabbt bli dyrare att låna"

Riksbanken vill se fler åtgärder som bromsar hushållens skuldsättningstakt.

Hushållens stigande skuldsättning utgör just nu den största risken för svensk ekonomi enligt Riksbanken. I ett pressmeddelande idag skriver de att de höga bostadspriserna drivit upp skuldsättningen. Även om prisutvecklingen nu bromsar in tror myndigheten på fortsatta, men mer försiktiga, ökningar framöver och önskar därför fler åtgärder som bromsar hushållens skuldsättning.

- Det är viktigt att förslaget om skärpt amorteringskrav kommer på plats. Det är också viktigt med åtgärder inom bostads- och skattepolitiken som ökar motståndskraften i hushållssektorn och minskar riskerna. En mer dämpad prisökningstakt på bostäder bidrar till en mer stabil utveckling på bostadsmarknaden och en långsammare ökning av hushållens skulder, skriver Riksbanken.

Anledningen till att man inte ser det skärpta amorteringskravet som en tillräcklig åtgärd uppges vara dess begränsade effekt på grund av att det enbart rör 15 procent eller färre av de som tar nya bolån.

Det är just skuldsättningen i förhållande till inkomsterna, och det faktum att många har rörlig ränta, som man menar utgör ett problem. Hushållen blir då mer känsliga för räntehöjningar och andra störningar i deras ekonomi.

- Det behövs bostadspolitiska åtgärder för att åstadkomma en bättre fungerande bostadsmarknad. Dessutom behövs skattereformer som bidrar till en balanserad ökning av bostadspriserna och som minskar hushållens vilja eller förmåga att skuldsätta sig, skriver Riksbanken.