Ekonomi

Riksbanken inför negativ ränta

Reporäntan sänks till negativ nivå från och med 18 februari.

Idag meddelade Riksbanken att de fattat beslut att sänka reporäntan till -0,10 procent, det innebär att vi från och med 18 februari har en negativ reporänta. Med beslutet följer att Riksbanken köper statsobligationer för 10 miljarder kronor. De uppger sig även sitta redo att snabbt agera ifall situationen kräver ytterligare förändringar.

Anledningen till att reporäntan sänks ännu en gång uppges vara den låga inflationen, och en ökad osäkerhet i omvärlden.

- Det finns tecken på att den underliggande inflationen har bottnat men omvärlden är nu mer osäker och det ökar risken för att inflationen inte stiger tillräckligt snabbt, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. 

Även räntebanan justeras ned något. 

Ny räntebana

- För att säkerställa att inflationen stiger mot målet är Riksbanken redo att snabbt, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena, göra penningpolitiken ännu mer expansiv om så skulle behövas. Det handlar i första hand om att sänka reporäntan ytterligare, skjuta höjningar av reporäntan på framtiden och utöka köpen av statsobligationer. Därtill kan det bli aktuellt med ett program för utlåning till företag via banker, meddelar Riksbanken.