Ekonomi

Rekordhög skuldsättning på grund av bolånen

SEB har släppt en ny rapport om hushållens tillgångar och skulder.

SEB har släppt en ny rapport om hushållens tillgångar och skulder.

Både hushållens skulder och nettoförmögenhet ökar enligt en ny rapport från SEB.

Hushållens skulder uppgår nu till 87 procent av BNP enligt SEB:s senaste rapport. Främst är det bolånen som spär på utvecklingen, och analysen säger att det beror på låga boräntor som leder till högre bostadspriser. Även amorteringskravet får sig en känga eftersom det inför införandet spädde på utlåningen.

- Svenska folket fortsätter att öka sina skulder. För andra kvartalet blev det en ökning med 78 miljarder kronor. Huvudorsaken är stigande bostadspriser och bostadslånen utgör nu drygt 77 procent av alla skulder. Det är viktigt att hålla utvecklingen under uppsikt, bland annat att noga följa effekterna av det nu införda amorteringskravet, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Samtidigt ökar hushållens nettoförmögenhet, även detta till stor del på grund av bostadsmarknaden och dess stigande bostadspriser.

- Under det andra kvartalet steg både hushållens brutto- och nettoförmögenhet till nya rekordnivåer. Den största delen av ökningen kom från bostadsrelaterade tillgångar och nysparande, säger Jens Magnusson.

Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg till 17 026 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4 gånger Sveriges BNP.