Ekonomi

Hög takt på skuldökningen men även stora tillgångar

Bostäderna i Sverige driver på skuldökningstakten, men de utgör också värdefulla tillgångar för hushållen.

Hus och lägenheter utgör hushållens största tillgångar mätt i kronor.

Hus och lägenheter utgör hushållens största tillgångar mätt i kronor. Foto: Byggahus.se.

Hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade under det tredje kvartalet 2017 och fastighetstillgångar uppges vara den största bakomliggande orsaken - i alla fall när tillgångarna mäts i kronor.

- Under det tredje kvartalet steg hushållens tillgångar med 273 miljarder kronor. Den största delen av ökningen kom från stigande fastighetstillgångar, där fortsatt stigande bostadspriser spelat en stor roll. Men vi vet också att bostadspriserna bromsade in i slutet av kvartalet och det blir mycket intressant att se hur totalen utvecklas i det fjärde kvartalet, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under samma period ökade hushållens skulder med 89 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,3 procent och även den snabbaste ökningstakten sedan 2009.

- Vi kan konstatera att hushållens skulder fortsätter öka, och nu i den högsta kvartalsvisa ökningstakten sedan 2009. Den utvecklingen kommer att fortsätta när äldre, mindre lån succesivt byts mot nya, större lån. Den processen fortgår även om bostadspriserna vid nyköp nu verkar mattas av, säger Jens Magnusson.