Ekonomi

Räntehöjningar skjuts fram

Riksbankens prognos.

Riksbankens prognos.

Reporäntan lämnas oförändrad, men kommer ligga på nuvarande nivå längre tid än vad som var sagt vid Riksbankens förra möte.

Reporäntan ligger fortsatt på -0,5 procent efter gårdagens besked från Riksbanken, och sannolikheten för att den ska sänkas ytterligare framöver har ökat. Samtidigt skjuts räntehöjningar ett halvår längre fram i tiden och väntas nu inte förrän tidigast under 2018.

- I Sverige har Riksbankens sänkningar av reporäntan och köp av statsobligationer fått ett brett genomslag och pressat ner många räntor. Det har bidragit till en positiv utveckling i svensk ekonomi, med hög BNP-tillväxt och fallande arbetslöshet. Inflationen har stigit sedan 2014 och de långsiktiga inflationsförväntningarna är tillbaka nära 2 procent. Men de senaste månaderna har inflationen dämpats, vilket illustrerar osäkerheten kring hur snabbt inflationen kommer att stiga mot målet, skriver Riksbanken i sin prognos.