Många fler får amorteringskrav 2018

Med det nya förslaget från FI tvingas Extremfall tvingas man i extremfall amortera mer än en fjärdedel av sin inkomst efter skatt.

Med det nya förslaget från FI tvingas Extremfall tvingas man i extremfall amortera mer än en fjärdedel av sin inkomst efter skatt. Foto: Morningstar/Annelie Hultberg

2018 kommer alla som tar nya bolån större än 4,5 årsinkomster att tvingas amortera 1 procent extra, enligt ett nytt förslag från Finansinspektionen. Extremfall tvingas amortera mer än en fjärdedel av sin inkomst efter skatt. Tvånget ersätter egna beslut, till exempel att de som tar extra bolån för att köpa ny bil har anledning att amortera.

Från 2018 kommer de svenska bankerna att tvingas ställa ytterligare ett amorteringskrav, föreslår Finansinspektionen (FI) idag. Utöver dagens krav att de som köper en bostad och lånar till mer än 50 procent av bostadens värde måste amortera, så gör nästa år en skuld som överskrider 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så att du måste amortera ytterligare 1 procent per år till dess att din skuld underskrider 4,5 procent av din bruttoinkomst.

Som högst kan amorteringskravet nästa år bli 3 procent av bolånet per år. Det kan låta som ganska lite, men amortering görs med skattade pengar. Så en ung höginkomsttagare som nästa år tar ett nytt bolån på 80 procent av bostadens värde och fem gånger årsinkomsten samt betalar i snitt 40 procent inkomstskatt kommer enligt förslaget tvingas använda 25 procent av sin nettoinkomst till amorteringar. Och i extremfall kan amorteringen kosta ännu mer.

Kravet motiveras med att FI vill försöka hjälpa till att bromsa de brant stigande bostadspriserna i främst Stockholm, eftersom de gör Sveriges ekonomi sårbar. En gradvis nedtrappning av ränteavdragen vore troligen en mer effektiv åtgärd eftersom de skulle påverka alla som har bostadslån, men valet mellan alternativen är ett politiskt beslut.

Ett frivilligt val att amortera vore såklart bättre för enskilda svenskar, så länge de får hjälp av sin bank att göra en korrekt analys av riskerna. Unga människor som är i början av en karriär med stabila framtidsutsikter har god anledning att prioritera familjens bostadsbehov, medan äldre som snart ska gå i pension borde undvika risken att drabbas hårt om bostadspriserna faller.

Även de som till exempel har lånat på bostaden för att köpa ny bil kan ha anledning att amortera extra, eftersom en bil faller snabbt i värde. Många har å andra sidan valt att spara extra i aktiefonder istället för att amortera lån. De senaste åren har detta lönat sig eftersom aktiemarknaden har stigit, men därmed har risken nu ökat för ett börsras framöver. Det är individuellt hur stort risktagande som är rimligt, det beror bland annat på om din anställning är i ett företag som påverkas kraftigt av konjunkturen, så att du riskerar arbetslöshet samtidigt som aktiemarknaden har fallit kraftigt.

Min egen familj har redan i flera år amorterat mer än 3 procent av bolånen per år, men detta val beror på att vi har köpt både båt och två nya bilar genom att låna extra på huset. Dessutom har jag ett jobb som kan försvinna om aktiemarknaden faller kraftigt, så extra risktagande passar inte oss. Fast våra bolån är bara drygt ett års bruttoinkomster.

Det verkar orimligt mycket att amortera med 25 procent av nettolönen, som i exemplet ovan. Å andra sidan kommer rimligen ökad inflation någon gång de närmaste 10-20 åren göra att boräntorna återvänder upp över 5 procent, vilket skulle göra att de som lånat mer än 4,5 gånger sin årsinkomst tvingas betala ännu högre andel  av nettolönen i låneräntor. Inflation skapar också en slags amortering, men via högre räntor och ökade byggkostnader, så det är kanske lika bra att de som skulle drabbas hårdast vänjer sig redan nu.

Läs mer

Finansinspektionens frågor och svar