Ekonomi

Många bostadsrättsägare vill flytta till hus

Det är ett eget hus man vill ha.

Det är ett eget hus man vill ha.

Höga huspriser och hög flyttskatt försämrar rörligheten på bomarknaden, menar Mäklarhuset.

53 procent av bostadsrättsägarna vill flytta till hus i framtiden, enligt siffror från Mäklarhuset som har undersökt hus- och bostadsrättsägares inställning till en eventuell flytt. Motsvarande siffra för husägare som vill flytta till bostadsrätt har dock inte undersökts vilket gör det svårt att dra några slutsatser av resultatet.

Däremot visar undersökningen att nästan 30 procent av husägarna vill bo kvar i sina hus så länge de behöver så stor boendeyta och att var sjätte husägare vill bo kvar i huset livet ut. En stor majoritet uppger att de inte vill flytta eftersom de helt enkelt trivs så bra med huset och området, men det finns också drygt 10 procent som svarar att de inte har råd att flytta.

Även bostadsrättsägarna ser hinder i ekonomin. Bland de bostadsrättsägare som vill flytta till hus uppges just kostnaden utgöra ett hinder.

– Vår undersökning speglar den låsning som finns på småhusmarknaden. Idag byggs det väldigt få hus och befintliga hus kommer sällan ut till försäljning. Det gör att priserna trissas upp och det blir svårt för nästa generations barnfamiljer att flytta till hus. Ett tydligt tecken på detta är att en av tio bostadsrättsägare säger sig vara beredda att flytta mer än tio mil för att bo i hus, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.

Han anmärker även på flyttskatterna som ett problem.

– För att få igång rörligheten måste flyttskatten sänkas, säger Erik Wikander.