Mäklarnas bild av prisutvecklingen

Mäklarnas bild av prisutvecklingen

Foto: Marlén Eskilsson.

SBAB har frågat mäklarna vad de tror om prisutvecklingen på bostadsmarknaden den närmaste framtiden.

Hushållen är försiktigt inställda mot husprisernas utveckling framöver. Nu kommer även en rapport som ger mäklarnas bild över prisläget - i alla fall i storstadsområdena. Och de är aningen mer positiva.

I Stockholm och Göteborg spår man att läget kommer att vara oförändrat, både vad gäller priser, efterfrågan och utbud. 80 tror på stillastående huspriser i Stockholm, samma siffra för Göteborg är 71 procent.

I Malmö spås däremot en liten prisökning. Efterfrågan på småhus förväntas nämligen öka under kvartal fyra.

– Stockholm blir ofta norm när man talar om bostadsmarknaden vilket är missvisande då andra regioner inte alltid känner igen sig. Mäklarbarometern visar denna gång att olika förutsättningar, och därmed olika bedömningar, slår igenom hos mäklarna i våra tre storstäder. Många gånger glömmer vi bort att det är helt olika prisbild i Malmö, Göteborg och i Stockholm. Det behöver vi påminna oss om för att nyansera bilden, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.

Skillnaden hos de tre städerna är dock marginell. Prognosen är att både utbud och efterfrågan håller sig kvar på en hög nivå.

Källa: SBAB:s Mäklarbarometer