Ekonomi

Majoriteten av kommunerna upplever bostadsbrist

Boverket har begärt in en status för bostadsbyggandet från landets kommuner och länsstyrelser.

Kommuner och länsstyrelser landet runt har fått svara på frågor om hur utvecklingen för byggandet sett ut senaste året, och hur de bedömer bostadsmarknaden. Bland svaren kan vi utläsa att det antogs totalt 1 839 detaljplaner och 33 översiktsplaner under 2014.

- Uppföljningen för 2014 visar bland annat att mer än hälften av kommunernas gällande översiktsplaner har antagits de senaste två mandatperioderna. Det finns en fortsatt uppåtgående trend av antalet antagna detaljplaner. Överklaganden av lov och förhandsbesked är lågt. När det gäller tillsynsbeslut överklagas färre men fler upphävs, konstaterar Boverket.

Resultatet visar också att 183 av landets 250 kommuner ser ett underskott av bostäder, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med förra året. Boverket prognostiserar samtidigt att det kommer att byggas totalt 47 500 nya bostäder i år, en summa som sedan ökar till 50 000 under nästkommande år.

- Det är i synnerhet hyresrätter som förväntas öka, skriver Boverket.