Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

överklaga utbyggnad (utbrutet ämne)

 1. Jerp
  Medlem · 11 inlägg

  Jerp

  Medlem
  Om jag får "hijacka" tråden lite och rådfråga er kunniga här så har vi ett par grannar som vill bygga ut sitt hus.
  Ett hus som är från tidigt 60 tal, på ca 80 kvm med lika stor källare. Där ville dom först bygga en tillbyggnad på ca 40 kvm plus attefallstillbyggnad på 15 kvm. I och med att det befintliga huset har ca 15 kvm utskjutande tak överskred det detaljplanens maximala BYA (1/5 av tomtens storlek). Tomtarna här är relativt små (ca 800 kvm). Vi överklagade kommunens beslut men kommunen godkände bygglovet ändå - vi överklagade vidare till Länsstyrelsen som upphävde det överklagade beslutet och visar ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Nu har de återansökt om bygglov igen där endast en granne blivit hörda av kommunen nu och inte vi. Den granne som får huset närmare än 4,5 m.

  Avtåndsmässigt är det samma avstånd till och från grannar som det var innan. Detta tycker vi är lite märkligt. Av detta skäl tycker vi det finns läge att lyfta till Länsstyrelsen igen. Annars så är tillbyggnaden innanför gällande detaljplan (om man inte räknar med farstukvisten förstås och att det befintliga altan taket överskrider 15 m2.)
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 47 261 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Förstår inte riktigt hur du räknar. Ytan man får bygga brukar vara byggnadsyta. Den är i så fall 80 kvm för huset med 80 kvm plus källare. Dessutom räknas ev. taket med 15 kvm in. Men man får normalt bygga 15 kvm skärmtak utan bygglov. Så jag gissar att det bef. huset räknas som 80 kvm. Sedan ville de bygga till 40 kvm, plus attefallsutbyggnad. Då blir alltså den bygglovspliktiga byggnadsytan 120 kvm, vilket är klart mindre än 20% av 800 kvm.

  På vilken grund upphävde länsstyrelsen bygglovet?

  Om nu bara en granne blir tillfrågad, så gissar jag att det handlar om attefallstillbyggnaden, om den hamnar närmare gränsen mot den grannen så krävs medgivande från den grannen.
   
 3. M
  Medlem · 2 534 inlägg
  Om bygglovet avviker från planen hörs rågrannar (gränsgrannar), om det inte avviker hörs inte alla grannar i granskningsprocessen utan blir informerade när beslutet är taget (och kan då överklaga). Om nya lovet inte avviker från DP men ligger närmre en fastighetsgräns hörs endast berörd granne. Slå en signal till kommunen så förklarar de hur de gjort bedömningen.
   
 4. Jerp
  Medlem · 11 inlägg

  Jerp

  Medlem
  Jag skrev inlägget/tråden lite snabbt därav är inte alla m2 exakta. Huset överskreds iaf med ca 15 m2 då det utskjutande partiet gick som BYA och det befintliga altantaket på dryga 15 m2 och farstukvisten räknades först in i de bygglovsbefriade delarna.
  Det som togs upp både till kommunen och länsstyrelsen var kravet på tillgänglighetsanpassning, då huset ligger på en viss terräng. Samt att man ej får bygga ihop attefallstillbyggnad på en tillbyggnad, d.v.s. innan den är klar.

  Första vändan fick samtliga rågrannar runt om möjlighet att höra sig till kommunen, samtidigt som kommunen ansåg att huset följde DP. På de nya ritningarna nu anser kommunen att det följer DP igen,och hör endast den granne som byggnaded ligger närmare. Mest detta jag stör mig på. Speciellt att de inte valde att ta med våra yttrande i beslutsunderlaget till bygglovet. Till saken hör att ägarna har byggt en stor farstukvist (som svartbygge) som nu kommunen väljer att godkänna, då den är med på den nya ritningen.

  Eftersom den nya farstukvisten med tillhörande altan är byggnadslovspliktig genom både sin storlek, höjd och närhet till tomtgräns (ca 1 meter), så bör processen (bygglov) om en ut och tillbyggnad avbrytas. Under tiden så bör ett nytt bygglovsförfarande kring den bygglovspliktiga entrén startas, eftersom såväl trappans läge (närhet till granne är ca 1 meter), entréplanets höjd (överstiger 1,2 meter) samt storlek på entréplan och tak kräver ett separat bygglov.
  Genom att som nu, ha fört in trappa och entré in i den nu liggande bygglovsansökningen, så har man frångått de regler som finns gällande bygglov.

  Oavsett så anser inte vi att byggnaden följer DP så vi kommer lyfta det igen till länsstyrelsen på grunden att hela farstukvisten ska räknas in i BYA. Värt att nämna är att sökande även förminskat entrétaket på farstukvisten från ca 7-8 m2 till 2,5 m2. Tyvärr kommer det inte hjälpa då ett domstolsbeslut i MÖD säger att hela delen ska tas med i BYA (P 1296-13: MÖD 2013-06-24 mål nr P 1296-1)
   
 5. M
  Medlem · 2 534 inlägg
  Rörde sig Länsstyrelsens kommentarer endast attefallstillbyggnaden och tillgängligheten? De uttalade sig inte om att något skulle vara planstridigt? På vilket sätt bedömer du att tillbyggnaden är planstridig? Vilka invändningar var det du hade innan första lovet beviljades? Jag frågar för att försöka få en bild av ärendet.

  Vad gäller farstukvisten så kan byggnadsnämnden ha gjort bedömningen att den inte är bygglovspliktig, det kan även vara så att det nya lovet omfattar även farstukvisten (lov i efterhand).
   
 6. H
  Moderator · Stockholm · 47 261 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Den intressanta frågan är ju om någon del är planstridig. Du skriver att trappan kommer närmare gräns än 1m. jag har uppfattat att just själva trappan inte räknas. Men givetvis farstukvisten som trappan går till. Altanen som är för hög för skriver du, hur hög är den? Det har kommit uppluckring av reglerna typ förra året.

  Frågan om tillgänglighet ligger väl bara i bygganmälan, och där räknas i de flesta fall inte grannar som "sakägare", de som har rätt att överklaga. Man får hålla sig till att överklaga det som ligger inom bygglovet.

  Men om vi antar att bygglovet innehålle rplanstridiga åtgärder, och det inte gått ut som grannehörande, då bör ett överklagande ge att bygglovet upphävs bara av det skälet.
   
 7. Jerp
  Medlem · 11 inlägg

  Jerp

  Medlem
  Det första bygglovet som Länsstyrelsen avslog var både planstridigt då BYA överskred DP. Kommunen ansåg att det utanpåliggande skärmtaket på ca 15 kvm är "obebolig" yta, det stämmer men fortfarande upptar det BYA enligt LS, utöver det krävdes dessutom att trappen ner till tillbyggnaden tillgänglighetsanpassades.

  Farstukvisten (som har en mindre altan) ligger över 1,2 m på den högsta punkten och vid trapporna är det ca 1,1 m över mark.

  Räknar man med att hela altanen på farstukvisten bör räknas in i BYA, då den ligger 1.2 m över marken, blir den delen planstridig. Om nu inte någon lag godkänner något annat. Till tomtgränsen är det ca 2,7 meter från farstukvisten och mindre än 1 meter från trapporna.

  Tillbyggnaden som bygglovet egentligen handlar om har godkänts från grannen att bygga på 3,9 m. Däremot har ingenting sagts om farstukvisten, som förvisso stått där ett par år, men saknar giltigt bygglov.
   
 8. H
  Moderator · Stockholm · 47 261 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Nu sedan något år är det bygglovsfritt för altaner upp till 1,8m höjd. Men de får då inte ligga närmare gränsen än 4,5m. Och där är några fler villkor. Farstukvist kan ju betyda lite allt möjligt, men om det är något med både tak o väggar, så är det normalt sett bygglovspliktigt (eller kan räcka med bygganmälan om det uppfyller reglerna för attefallsutbyggnad).
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.