Byggahus.se
Hej,
Tänkte se om det finns några svar här om lite strul med bygglov.
Vi har ett klart förhandsbesked som vunnit laga kraft sedan ett år.
Nu har grannen fått något tuppjuck och hotar att överklaga bygglov.
Enligt Boverket måste kommunen ge ett bygglov om förhandsbeskedet finns och är klart. Under förutsättning att inga stora ändringar görs.
Min fråga är då, kan hon överklaga och hur långt kan hon gå?
Hennes underlag för överklagande är rena lögner och saker som inte existerar i verkligheten. Detta vet kommunen om.
Tack på förhand!
 
 • Gilla
Stig Ek
 • Laddar…
Grannen kan överklaga hur mycket den vill. Men det påverkar ju inte utfallet om det inte finns bra orsaker till att ändra bygglovet. Däremot kan det ju dra ut på tiden.
 
 • Gilla
OppfinnarJocke och 3 till
 • Laddar…
Jo visst men förhandsbeskedet har vunnit lagakraft så frågan är om det går att överklaga.
 
 • Gilla
abyjanne
 • Laddar…
S SLAS72 skrev:
Jo visst men förhandsbeskedet har vunnit lagakraft så frågan är om det går att överklaga.
Nej, men bygglovet kan hon överklaga. Har ni ansökt om bygglov ännu?
 
 • Gilla
rolflidvall
 • Laddar…
Bronken
Kan du inte berätta lite mer om vad som skaver hos grannen (utan att avslöja för mycket om det känns känsligt) så är det lättare att avgöra vad grannen kan och inte kan göra i frågan.
 
 • Gilla
grötis och 1 till
 • Laddar…
Det borde inte ändra något.
I PBL skriver man att kommunen inte kan neka ett bygglov om det finns ett gällande förhandsbesked.
Så jag undrar om det är möjligt att överklaga då?
 
 • Gilla
TomasNikonoff
 • Laddar…
S SLAS72 skrev:
Det borde inte ändra något.
I PBL skriver man att kommunen inte kan neka ett bygglov om det finns ett gällande förhandsbesked.
Så jag undrar om det är möjligt att överklaga då?
Ja det är möjligt.
Kommunen får som sagt inte ändra sitt beslut mellan förhandsbesked och bygglov om inga särskilda ändringar gjorts. Bygglovsbeslutet är dock ändå ett eget beslut med egen tid för överklagan som tickar från och med att bygglovsbeslutet är officiellt.
Då får grannen (och allmänheten) överklaga så mycket som de vill under överklaganstiden. Om de sen kommer nån vart med sin överklagan eller ej är ju en annan femma
 
 • Gilla
Appendix och 15 till
 • Laddar…
 • Gilla
H_kan@88 och 5 till
 • Laddar…
S SLAS72 skrev:
Det borde inte ändra något.
I PBL skriver man att kommunen inte kan neka ett bygglov om det finns ett gällande förhandsbesked.
Så jag undrar om det är möjligt att överklaga då?
Ja, grannen kan överklaga bygglovet.

Byggnadsnämnden (BN) är bundna att bevilja bygglov (om det följer förhandsbeskedet och huset uppfyller de krav som ställs på en byggnad). I bygglovet prövas andra aspekter än i förhandsbeskedet och dessa kan grannen ha synpunkter på. Ett positivt förhandsbesked innebär att du får bygga på platsen, det innebär däremot inte att du automatiskt får bygga hur du vill.

Innan bygglovet sedan vunnit laga kraft har grannen möjlighet att överklaga till Länsstyrelsen som första instans. Rör grannens synpunkter det som prövats i förhandsbeskedet ser Länsstyrelsen det vid sin granskning.
 
 • Gilla
H_kan@88 och 10 till
 • Laddar…
Hon har inte överklagat förhandsbeskedet alls.
 
 • Gilla
Alten
 • Laddar…
R
S SLAS72 skrev:
Så jag undrar om det är möjligt att överklaga då?
Boverket har bra info:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/overklagande/vem/
Sakägare och rågrannar
Beslut om bygglov, marklov och förhandsbesked får överklagas av sökanden, ägare till en fastighet som gränsar direkt till den fastighet som bygglovet eller förhandsbeskedet gäller eller skiljs åt endast genom en gata eller väg. En så kallad rågranne, det vill säga en ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser, har rätt att överklaga beslutet oavsett avståndet mellan den plats där åtgärden är tänkt att utföras och rågrannens fastighet eller bostad.

Så här ser processen ut:
Man har tre veckor på sig att överklaga kommunens beslut om bygglov. Överklagan går till Länsstyrelsen. Den som förlorar i Länsstyrelsen kan överklaga till Mark- och miljödomstolen (MMD). Den som förlorar i MMD kan begära prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt (MÖD). Det här kan ta lång tid och om MÖD beviljar prövningstillstånd tar det förstås ännu längre tid. Fram till prövningstillståndet så skiljer det inte så mycket i hur lång tid det tar oavsett substansen i överklagan, tyvärr. Ett par år är inte ovanligt. Så man har allt att vinna på att prata med grannarna och försöka bli överens innan man ansöker om lov.
 
 • Gilla
Dowser4711 och 1 till
 • Laddar…
R
S SLAS72 skrev:
Hon har inte överklagat förhandsbeskedet alls.
Formellt diskvalificerar det faktumet inte henne från att överklaga bygglovet om hon vill.
 
 • Gilla
linneac och 1 till
 • Laddar…
Som andra har varit inne på. Ja hon kan överklaga. Det faktum att hon inte överklagat förhandsbeskedet, eller ens att det existerar ett förhandsbesked, påverkar inte den frågan.

Vad grannen sen kan få gehör för i sitt överklagande är en helt annan fråga. Om bygglovet följer förhandsbeskedet och innehåller några "konstigheter" så kommer bygglovet med största sannolikhet vinna laga kraft så småningom. Men att bygglovet inte kommer vara "konstigt" är ju inget man kan förutsätta.

Det finns ju en annan aktuell tråd här på forumet från "grannens" perspektiv. https://www.byggahus.se/forum/threa...ll-hoeja-marken-2m.429009/page-3#post-4404864

Där var TS till och med positiv till förhandsbeskedet, men sökt bygglov ser nu helt annorlunda ut än vad förhandsbeskedet gjorde. Där är nog TS ganska tacksam över att det inte är bindande att han inte överklagade förhandsbeskedet :)
 
 • Gilla
Dowser4711 och 3 till
 • Laddar…
R
Ett förhandsbesked säger bara att det är ok bygga på tomten och vad som är lämpligt bygga, exempelvis fritidshus på 60 kvadrat, det säger inget om vart på tomten och hur huset skall utformas, i BPL står det att man ska bygga så resurs snålt som möjligt (fritt översatt) alltså bygga där det är som planast så man slipper fylla ut med 3-500 kubik mm sen kan det finnas kommunala riktlinjer för byn eller platsen du ska bygga på att ta hänsyn till.
En granne kan överklaga och hävda allt möjligt, tex det är för stort när man bygger 67 kvadrat där förhandsbesked sa 60 kvadrat eller huset står för nära fast huset står 6m från tomtgräns och på den planaste delen av tomten som är en bit in på tomt i linje med grannes hus.

Viktigaste för er är att kommun fattar ett väl motiverat bygglov åt er, då blir det lättare om granne överklagar till länsstyrelsen, talar av egen erfarenhet där kommun lutade sig på förhandsbeskedet och sa bara ja till byggnation och det överklagades och länsstyrelsen avslog med motivering för dåligt motiverat, motivering fans i förhandsbeskedet som länsstyrelsen aldrig fick och det vart för kommun stämpla om papperna och skriva en välformulerad motivering, andra gång överklaga inte granne.
 
 • Gilla
Ehanell
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.