Ekonomi

LO-ekonomerna: Fem reformer för att lösa skuldberget

LO-ekonomerna har presenterat fem reformer som de menar kommer att minska skuldberget hos hushållen och sänka de ekonomiska riskerna vid ett eventuellt boprisfall. I rapporten skriver de: "Svenska folket är i dag mer skuldsatta än vad man har varit i modern tid. Den höga skuldsättningen är en spegelbild av att bostadspriserna har ökat mycket kraftigt."

Den första reformen riktar sig mot Riksbanken och handlar om att de vill att Riksbanken, med 25 räntepunkters avvikelse, ska säga hur stor del av räntan som beror på oron för skuldsättning och finansiell stabilitet. Den andra reformen innebär är att bankerna bör bli mindre och ta lägre risker. De sticker också ut hakan och önskar ett ränteavdrag, men säger i samma mening att de vill se en statlig investeringsbonus för produktion av mindre hyresrätter för unga i storstadsregionerna.

Sista två punkterna handlar om arbetslöshetsförsäkringen och amorteringskulturen. Dels önskar LO-ekonomerna en bättre arbetslöshetsförsäkring för att hålla ekonomin i schack om bopriserna faller, och dels önskar de ökad och mer tydlig information från bankerna.

  • Banker ska informera kund om amortering.
  • Redovisa för kund när kund blir skuldfri.
  • Externt redovisa amorteringstider på banken.