Ekonomi

Kritiken mot satta reporäntan

Alla ställde sig inte 100 procent bakom beslutet om att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter och den reporäntebana som bestämdes under senaste mötet hos Riksbanken. Två personer såg en annan lösning.

Vice riksbankschef Karolina Ekholm reserverade sig mot räntebanan och menar att reporäntan borde sänkas till 0,75 procent i början av 2013 och ligga kvar där till början av 2014, för att sedan successivt höjas till 1,75 procent. Hon ställde sig dock bakom beslutet om den nuvarande sänkningen.

Vice riksbankschef Lars E. O. Svensson tog det hela ett steg längre och ville sänka till 0,75 procent redan nu. Därefter ville han se en sänkning till 0,5 procent under andra kvartalet nästa år som ligger kvar på den nivån fram tills början av 2014 då den successivt höjs till 1,5 procent.

Bägge menar att detta vore en bättre avvägd penningpolitik då den enligt dem bättre svarar mot inflationsmålen.