Ekonomi

Kostsamma skador efter vibrationer från tunga fordon

Studsande havregrynspaketet.

Studsande havregrynspaketet. Skärmdump ur Adam Eklunds mobilfilm.

Byggtrafik gjorde att hans hus fick stora sprickor i fasad och grund, och att ett fönster sprack.

Familjen Eklunds hus har stora sprickor i grund och fasad och en trasig fönsterruta efter att ett byggarbete pågått i ett års tid en bit därifrån. En väg har upprättats utanför familjens hus, och den tunga trafiken uppges vara orsaken till husets skador. En mobilfilm visar hur ett havregrynspaket studsar på köksbordet när ett tungt fordon kör förbi huset på utsidan. Men varken kommunen eller byggföretaget NCC tar på sig ansvaret för skadorna.

Första kontakten med kommunen togs i maj. Efter flera påtryckningar fick han besked om att han istället skulle kontakta NCC.

NCC påstår i sin tur att de utfört en förbesiktning och att deras vibrationsmätare inte gett utslag för höga värden under arbetets gång. Adam säger dock att han aldrig haft besök av någon besiktningsman, och att vibrationsmätaren kom på plats först efter det att sprickorna uppstått. Han säger också att det är underligt att mätaren inte gett utslag med tanke på hur kraftiga vibrationerna varit under året och hur sprickorna växt.

Enligt honom har han fotodokumenterat hur sprickorna växt. Men säger samtidigt att han inte kan bevisa att de inte fanns där innan arbetet påbörjades.

– Det kan jag inte motsäga, jag har ju inte gått och kollat småsprickor på fasaden innan. Det är ju därför man ska göra en förbesiktning, då är man överens om vad som gäller. Ring på dörren och säg att man vill göra en förbesiktning och ta några foton. Då vet man att så här såg det ut innan och så här såg det ut efter. Nu är det ju jättesvårt för mig att säga något, säger Adam till Na.se.

Eftersom NCC inte ville ta ansvar vände sig Adam återigen till kommunen och fick då veta att han skulle kontakta deras försäkringsbolag. Han måste sedan själv ta in hantverkare som åtgärdar skadorna, och därefter använda beloppet som ett skadeståndskrav mot kommunen. Hans förhoppning är att detta sedan ska gå igenom så att han slipper att stå för skadorna själv, men säger samtidigt att det finns en risk att han inte får pengarna även om han får rätt i sak.

Han tycker också att hela processen är onödigt komplicerad och fördyrande i och med att han nu måste ta in flera experter istället för att kommunen eller NCC bara skickar en hantverkare som fixar sprickorna och betalar för den nya rutan.

– Tjänstemannatimmarna blir ju väldigt många. Nu har jag gjort första besiktningen och jag kommer att ta in mer expertis på det här, bland annat jurister, och det kommer att dra iväg kostnadsmässigt, säger han.