Juridik

Kommun sålde strandskyddade tomter

En skogstomt.

En skogstomt.

De byggklara tomterna var egentligen strandskyddade, och nu får kommunen bakläxa.

Täby kommun döms av Svea Hovrätt till att betala motpartens rättegångskostnader efter att de sålt tomter för nybyggnation som det sedan inte gick att bygga på. Upplands-Brobolaget köpte tomterna med tron att de var byggklara, men senare visade det sig att de var strandskyddade.

Tidningen Mitti uppger att bygglovschefen sålt tomterna i god tro. Kommunens kartprogram ska ha angett att strandskyddet var upphävt, men detta visade sig senare vara fel.

Rättegångskostnaderna uppgår till 340 000 kronor. Vad som kommer att ske med tomterna framgår inte.

Källa: Mitti