Juridik

Kan få skadestånd efter flera bygglovsvändor

Huset ska byggas intill en gård på Gotland.

Huset ska byggas intill en gård på Gotland. Grafik: Google Maps.

Det tog tre år innan bygglovet gick igenom för sista gången.

Kommunordföranden på Gotland, Karl-Allan Nordblom, överväger att betala ut skadestånd åt en husbyggare som fått sitt bygglov och sedan blivit av med det igen flera gånger.

– Jag har inte summerat det ännu. Men Karl-Allan Nordblom har själv lyft frågan om skadestånd, och det är rimligt att vi kommer att ha en sådan diskussion framöver. Vi har gjort en hel del arbete helt i onödan, samtidigt som den långa förseningen naturligtvis är kostsam, säger husbyggaren Anders Thomasson till Helagotland.se.

Det hela handlar om ett planerat husbygge som man sökt och fått bygglov för men som sedan överklagats av en granne. Bygglovet drogs då tillbaka. Därefter fick familjen bygglov på nytt, men även detta drogs tillbaka.

Konflikten gick hela vägen till mark- och miljööverdomstolen. Efter tre år fick familjen rätt.

1,5-planshuset är nu planerat att börja byggas under nästa år, men förseningarna uppges ha kostat familjen mycket pengar.

– Det här bevisar att hela systemet med överklaganden måste ses över. Det är orimligt att en granne som tycker sig få problem med sin solnedgång, exempelvis, kan förhala bygglovsärenden så många år, säger Anders Thomasson.