Ekonomi

Ingen förändring av reporäntan - februari 2018

Reporäntan blir kvar på -0,5 procent, men ledamöterna var inte helt eniga om beslutet.

Under Riksbankens senaste möte beslutade man att reporäntan stannar oförändrad på -0,5 procent, med målet att den ska börja höjas igen under andra halvan i år. Av de sex ledamöterna var det en som tyckte att beslutet istället skulle vara att höja den redan nu eftersom inflationen nått sitt mål.

Att den ändå får stanna på -0,5 procent motiverades med att inflationsprognosen för året reviderats ner. 

- Det har tagit lång tid att få inflationen och inflationsförväntningarna tillbaka till 2 procent och osäkerheten kring inflationsutvecklingen gör att penningpolitiken behöver gå försiktigt fram, skriver Riksbanken och fortsätter: 

- Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras har direktionen, precis som tidigare, beredskap att införa ytterligare penningpolitiska lättnader.